Verslag buitengewone ledenvereniging ASV Celeritas dinsdag 5 juli 2022

Rob Veenis opent vergadering en heet iedereen welkom. Rob sluit de vergadering weer direct en deelt mee dat niet het vereiste aantal leden aanwezig is volgens de geldende statuten. Aanwezig zijn 64 leden. De vergadering wordt direct weer heropend.
Aan de orde is de benoeming van het nieuwe hoofdbestuur na het aftreden van het vorige hoofdbestuur.
Nadat Rob als overgebleven lid van het afgetreden bestuur Frank Sander heeft voorgesteld als nieuwe voorzitter (onder luid applaus), neemt Frank het woord en stelt Rob Veenis voor als penningmeester, Dick Icke als secretaris, Ed Mahn en Remco Merkus als lid van het bestuur. Ook deze benoemingen werden met luid applaus en instemming begroet.

De vergadering werd hierna gesloten en kon alle aanwezigen genieten van een drankje dat werd aangeboden door het bestuur.