Kinderboerderij “De Rekerhout”

Beste boulers en boulsters,

Bij deze wil jullie mededelen dat we € 260,00 hebben overgemaakt naar de kinderboerderij “De Rekerhout”.
Normaal maken we ieder jaar geld over in april en dit bedrag zat nog in kas vanaf september 2021.
Zodra het weer kan gaan we weer verder met “Boulen voor een Doel”.

Hopen op betere tijden sluit ik dit bericht,

Groetjes Cor Rodenburg.

Districts competities 2021

Ontvangen bericht van het District Team  Noord West:

Helaas heeft het Districtsteam moeten besluiten de ZCD 2021 niet door te laten gaan. Wij verzoeken u alle teams van uw vereniging die zich hadden opgegeven in te lichten.

Het Districtsteam heeft tevens besloten geen inschrijvingsformulieren ZCT 2021 en ZACO 2021 naar de verenigingen te sturen. Dit stond wel op de planning voor begin april en was vermeldt in informatiebulletin nr. 10, doch vanwege hoge besmettingscijfers de laatste weken (zgn. 3e golf) verwacht het Districtsteam niet dat er in mei/juni al weer wedstrijden gespeeld mogen worden.

Als er toch voor of tijdens de komende zomer (juni-juli-augustus-september) weer wedstrijden in competitieverband zijn toegestaan, dan zal het Districtsteam de mogelijkheden bezien of er nog wat mogelijk is. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het belang van de verenigingen.

Met vriendelijke groeten,

Namens Districtsteam noordwest

ZOMERTIJD / BOULETIJD

Omdat de zwoele lichte zomeravonden weer in aantocht zijn en we ook onze werkzame leden de gelegenheid willen geven om in de buitenlucht de coronaspinsels van zich af te werpen, zijn we vanaf 2 april ook weer op de vrijdag- en dinsdagavond geopend. Voorlopig van 19.30 tot 21.30 uur, omdat de avondklok vanaf 22.00 uur ingaat.

De coronaregels blijven helaas nog steeds van kracht, dus zodra een viertal compleet is gaan jullie direct naar de banen. Ook op de avonden kunnen jullie een bekertje koffie/thee of een flesje water mee naar de banen nemen. Blijf er niet mee voor de kantine hangen. En blijf ook de aanwijzingen van de dienstdoende coördinator opvolgen.

Het PAB wenst jullie veel speelplezier.

We gaan weer met z’n 4en

Vanaf donderdag 18 maart kunnen we gelukkig weer doubletten. Het gaat dan nog steeds niet als vanouds, maar het is het begin van de terugkeer. Voorlopig alleen op de maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zondagmiddag en van 13.30 tot 16.30 uur.
Omdat we nog steeds niet mogen “samenscholen” worden jullie geacht, zodra een viertal compleet is, meteen naar de bakken te gaan. Om het toch een beetje gezellig te maken kunnen jullie een bekertje koffie of thee, of een flesje water naar de banen meenemen. Een bijdrage in de kosten is welkom, maar geen verplichting.

De corona-coördinator is nog steeds noodzakelijk om de middagen in goede banen te leiden. We stellen het zeer op prijs als jullie die taak op je willen nemen. Hoe meer vrijwilligers des te lichter de taak. Als voldoende coördinatoren zich opgeven, dan kunnen we vanaf 1 april misschien ook ’s-avonds een rondje open.

We zien jullie graag weer op ons terrein.

We gaan weer (beperkt) open!

Omdat we al maanden staan te popelen om weer eens een balletje te gooien en het mooie boule-weer is aangebroken, heeft het PAB besloten om met ingang van 1 maart het hek weer te openen.

Maar, omdat de versoepelingen van de heer Rutte voor ons geen verlichting hebben gebracht ( de meeste van ons zijn immers ouder dan 27 jaar ), kan er alleen tête-à-tête worden gespeeld. Jullie worden geacht van tevoren een afspraak te maken met je koppelgenoot en per tweetal het veld te betreden. Is je maat er nog niet, dan wacht je buiten het hek. Meld je voordat je gaat spelen bij de coördinator.

De volgende coördinatoren hebben zich op de volgende middagen van 13.00 tot 16.00 uur beschikbaar gesteld:

Op maandagmiddag Rob Veenis

Op dinsdagmiddag Henk Broersen

Op donderdagmiddag Petra Veldman

Op zondagmiddag Remco Merkus

Volg altijd hun aanwijzingen; zij zijn er voor jullie plezier.

Op alle overige reguliere speeltijden blijven we voor alsnog gesloten.

Veel plezier