Corona Update

Na het eerste bericht hier een update over de maatregelen betreffende het corona virus:
De club is in ieder geval gesloten tot 6 april, dit geldt voor alle activiteiten dus ook schoonmaakploeg, tuinploeg, vergaderingen enzovoort.
De krant maakt nog wel gebruik van ons gebouw en de bezorgers kunnen ook virusdrager zijn.
Op het moment dat de club weer opengaat zal ik een oproep doen om met een aantal mensen de boel goed schoon te maken. Tevens vragen we dan extra mensen om de achterstand in het groenonderhoud op te vangen.
Tot 6 april zal ik als voorzitter af en toe naar de club gaan om ons gebouw te controleren en waar nodig de toiletten en tafels schoon maken (omdat de krant er wel gebruik van maakt)
Ik snap dat niet iedereen gelukkig wordt van dit bericht maar we moeten de overheidsmaatregelen naleven en serieus nemen. Zeker met onze doelgroep die tot de kwetsbare doelgroep behoort.

Ik wens iedereen heel veel sterkte toe de komende periode en probeer allemaal gezond te blijven zodat we later het jaar weer fijn kunnen sporten met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Olga Kruize
Voorzitter ASV Celeritas

Afgelast

De volgende activiteiten zijn afgelast:
22 maart: Quintetten toernooi
26 maart: Wintertoernooi
28 maart: NPC
30 maart: Klaverjasavond

De afsluitende lunch van Boulen voor een Doel van 7 april is verschoven naar dinsdag 5 mei.

Komend weekend geen NPC wedstrijden en districtskampioenschappen

De NJBB heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart jl., waarbij Brabanders is opgeroepen om ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies hierbij luidde: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten”. De burgermeesters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben onder andere evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden.

Komend weekend geen NPC wedstrijden en districtskampioenschappen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF op 11 maart alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Het bondsbestuur heeft er, gezien de hogere gemiddelde leeftijd en het hoge risicoprofiel van de leden van de verenigingen van de NJBB, bewust voor gekozen om een maatregel te nemen welke verder gaat dan het advies van de Veiligheidsregio’s Noord-Brabant.

Binnen de NJBB is besloten om alle NPC wedstrijden en districtskampioenschappen tot en met maandag 16 maart af te gelasten. 
Deze maatregel geldt voor alle wedstrijden in het kader van de Nationale Petanque Competitie (NPC) in geheel Nederland? en de Districtskampioenschappen Tête-à-tête in de districten Zuidwest en Zuid.

Deze maatregel heeft uiteraard gevolgen voor het verdere verloop van de NPC en de organisatie van de districtskampioenschappen. In de loop van maandag 16 maart volgt een bericht waarin wordt aangegeven hoe dit zal worden georganiseerd.

Regionale toernooien
Naast de NPC wedstrijden en de districtskampioenschappen staan er voor komend weekend vier toernooien op de toernooikalender. De organisatie van deze toernooien ligt in handen en is de verantwoordelijkheid van de organiserende verenigingen. Deze verenigingen wordt geadviseerd om een goede afweging te maken over het wel of niet door laten gaan van het toernooi dat zij organiseren.

Trots op onze mooie club

Nagenietend van de ALS sponsoravond, kan ik alleen maar zeggen dat het een geslaagde avond was.
Trots op onze club en de mensen. Of je nou clublid bent of niet, iedereen wordt met open armen ontvangen. Dansend met elkaar, jong en oud op de heerlijke klassiekers van de band. De band die wederom belangeloos voor ons speelde. De scheidsrechters achter de bar die de avond vrijmaken om iedereen van een hapje en drankje te voorzien. De jongeren van korfbal die de hapjes rond brachten. De opbouw ploeg die voor een gezellige entourage zorgde. De grote ploeg die meehielp met opruimen waardoor de klus snel geklaard was. De mensen die op de avond gul hun portemonnee opende om te bieden op veiling items. De ballenblues die € 160,00 opleverde en de donatiepotten die flink gevuld werden.
Trots op het bedrag van € 1.585,00 voor het ALS fonds. Het was een prachtige, warmevolle en gezellige avond. Iedereen bedankt.

Olga Kruize

Uitslag kwintetten 23 februari ’20