Verslag buitengewone ledenvereniging ASV Celeritas dinsdag 5 juli 2022

Rob Veenis opent vergadering en heet iedereen welkom. Rob sluit de vergadering weer direct en deelt mee dat niet het vereiste aantal leden aanwezig is volgens de geldende statuten. Aanwezig zijn 64 leden. De vergadering wordt direct weer heropend.
Aan de orde is de benoeming van het nieuwe hoofdbestuur na het aftreden van het vorige hoofdbestuur.
Nadat Rob als overgebleven lid van het afgetreden bestuur Frank Sander heeft voorgesteld als nieuwe voorzitter (onder luid applaus), neemt Frank het woord en stelt Rob Veenis voor als penningmeester, Dick Icke als secretaris, Ed Mahn en Remco Merkus als lid van het bestuur. Ook deze benoemingen werden met luid applaus en instemming begroet.

De vergadering werd hierna gesloten en kon alle aanwezigen genieten van een drankje dat werd aangeboden door het bestuur.

Zomertoernooi 23 juni 2022

Donderdag 23-06-2022, de dag van ons maandelijkse Zomer/Winter Toernooien, deze toernooien worden op de vierde donderdag van de maand gehouden, met uitzondering van de maand december. In de maand december wordt de wedstrijddag bepaalt rond de feestdagen.

Het was een zeer warme zomerse dag of was het een tropische dag, met temperaturen oplopend tot 28 graden Celsius, geen wind. Dus een dag om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en er voor zorgen dat je veel water blijft drinken. Dit was dan ook te merken aan de bar want daar was in korte tijd geen water meer te bekennen, echter onze aller Rob Veenis naar de winkel gereisd en had hier zoveel water ingeslagen dat we de verdere dag volop water tot onze beschikking hadden.

We gingen van start met 21 teams verdeeld over twee poules, per poule hadden we vier prijzen. Nadat het wedstrijdstof weer was neergedaald en de eindstanden opgemaakt waren kwamen de volgende overwinnaars uit de bus.

Poule A
1: Fabiola Kwak met Iwan Gard 4 +41
2: Herman Soppe met Ben v Assema 4 +36
3: Ron Bakker met Piet Bakker 3 +24
4: Max Tophoven met Paul vd Broek 3 +13

Poule B
1: Gre Bakker met Oskiyan 3 +32
2: Anneke vd Horn met Else Wever 3 +9
3: Hennie Bennik met Harm Draisma 3 +3
4: Nan vd Molen met Thea Dekker 3 -1

En daar waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers, de meeste ongelukkige van de dag waren Eef Zweekhorst met Ed Mahn, zij hadden vandaag zoveel pech dat ze alle partijen hebben verloren en een saldo bereikten van min 30.

Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Verder wil ik via deze weg een ieder hartelijk bedanken voor de vrijwilligheid om de keuken en de bar te bezetten waar iedereen wel gebruik heeft gemaakt en degene die achter de schermen dit toernooi tot een succes hebben kunnen maken, dat zijn:
Opstarten: Emile van Taanom, Ton Mestelaar en Don Smeulders.
Barbezetting op de voormiddag: Ton Metselaar en de namiddag Jans de Vries en Marian Parrent. De keuken werd wederom bemand door Kees en Lettie de Graaf.
De inkoop van de prijsjes Betty Roobeek en Hennie Bennik. En iedereen die ik nu vergeten mocht hebben. Tot slot wil ik ook alle spelers en speelsters bedank voor deelname.

WANT ZONDER DE VRIJWILLIGERS EN ZONDER ORGANISATIE EN ZONDER DEELNMERERS KAN ER GEEN TOERNOOI WORDEN GERORGANISEERD.
IK HOOP DAN OOK DAT IK VOOR HET VOLGENDE TOERNOOI (28-07-2022) WEDEROM KAN REKENEN OP DE, MET NAME, DE VRIJWILLIGERS EN DE SPELERS.

Uw wedstrijdleider,
Guus Hulsman

Verslag Petanque op Texel

Vrijdag 14-06-2022

Tegen half tien komen dertien leden van Celeritas bij de veerboot in Den Helder bij elkaar.
Dit wordt het begin van ons avontuur. We klimmen de trappen op en zoeken een zitje op het bovenste dek. Het is al weer drie jaar geleden dat we te gast waren bij de ‘Jeu de Boules vereniging Den Burg’. De corona jaren hielden ons op afstand.
Het weer is nog een beetje grijs. Er hangt een belofte in de lucht op een zonnige middag. Half tien vertrekt de boot en twintig minuten later zien we de bus die ons naar de bestemming zal brengen. Achter het zwembad in Den Burg liggen, verscholen in het groen, de tien banen waar wij onze vriendschappelijke strijd zullen leveren.
We worden verwacht. Den Burg ontvangt ons met een bakje koffie en koek.
Ron Dapper, de voorzitter, verwelkomt ons en legt de regels uit. Op het formulier op het raam kunnen we onze speel maatjes vinden en ook de op welke baan je speelt.

Er worden vier partijen gespeeld. We spelen met iemand van Den Burg en tegen een zelfde koppel. Het fijne grint is hier en daar verrassend. Soms wandelen de bouls door en de andere keer smoren ze in een bergje. Tijdens het spel gaat het beter.
Tussen de partijen kunnen we terecht voor een heerlijk kom tomatensoep, een croquet of een tosti. Tussen de middag gaat de zon lekker schijnen en kletsen we gezellig op de bankjes of boulen nog even op de baan.
Steeds wordt er gewisseld van partner en tegenstander. De computer maakt hierbij de dienst uit.
In de pauzes wordt er rondgegaan met een snackje of een hapje kaas of worst.
Rond vier uur worden de podiums voor de eerste, tweede en derde prijs neergezet. Gespannen wachten we af. De eerst prijs is voor Tiny Zuidewind, de tweede voor Alie P. Schouten en de derde prijs neemt onze stralende Ivonne van Hielten mee naar huis. We zitten nog wat na tot het tijd is voor de terugreis.

Jeu de Boules Club Den Burg dank jullie wel voor deze fijne speeldag op Texel en hopelijk tot ziens in september in Alkmaar.
De foto’s staan op de site (klik hier)

Klaverjassen

Aan alle leden:
Het klaverjasseizoen gaat weer van start.
Altijd gezellig en leuk om te spelen.
Schrijf onderstaande data alvast in uw agenda:
Maandag 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december (Kerstdrive), 30 januari 2023, 27 februari en 27 maart (Paasdrive).

Inschrijven vanaf: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

De klaverjascommissie,
Willem Haver
Jacques Muller

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Onderstaande leden van A.S.V. Celeritas nodigen hierbij alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 5 juli 2022 om 19.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in de kantine van onze vereniging.

Agenda
1. Opening door de interim-voorzitter

2. Vaststellen benodigd aantal aanwezigen
Indien niet het benodigde aantal leden aanwezig is om te komen tot stemming, wordt deze vergadering gesloten en direct weer heropend als zijnde een nieuwe vergadering.

3. Benoeming Algemeen Bestuur Celeritas.
Na het aftreden van het vorige Algemeen Bestuur op 18 mei jl. hebben onderstaande leden zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.
* Als voorzitter wordt voorgedragen Frank Sander
* Als secretaris wordt voorgedagen Dick Icke
* Als penningmeester wordt voorgedragen Rob Veenis
* Als algemeen bestuursleden worden voorgedragen Ed Mahn en Remco Merkus.

Vanuit de vereniging kunnen andere leden zich ook kandidaat stellen.
U kunt dit uiterlijk zeven dagen voor deze ALV (dus voor 29 juni) doen via het emailadres bestuur@celeritas.nl.
Kandidaatstelling tijdens deze ALV is ook mogelijk, doch slechts na goedkeuring hiervan door de meerderheid van de dan aanwezige leden op deze vergadering.

4. Sluiting van de vergadering

Frank Sander, Ed Mahn, Remco Merkus, Dick Icke en Rob Veenis.