Namens het Petanque bestuur

Beste leden,

We zijn al weer anderhalve week heerlijk aan het boulen.
Gelukkig zien wij als bestuur dat iedereen zich netjes aan de opgelegde regels houdt. Dank daarvoor!

Wij willen laten weten dat wij vanaf maandag 25 mei weer gaan loten in plaats van onderling afspreken, dit omdat meerdere leden die alleen komen hebben aangegeven dit systeem niet prettig te vinden.
Het gaat als volgt:
· Bij aankomst geef je je naam/ nummer door aan de coördinator.
· De coördinator verricht in de kantine de loting en komt naar buiten om de loting aan iedereen door te geven.
· Het loten is om 13.00 en 19.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent en bewaar op het terras 1,5 meter afstand.
· Het is de bedoeling dat je de hele middag/ avond met dezelfde personen speelt, onderling wisselen van samenstelling is natuurlijk prima.
· Mochten er leden eerder willen vertrekken dan kunnen teams die iemand te kort komen zich samen voegen of tête a tête gaan spelen.

Op dinsdag 7 juli houden wij de algemene ledenvergadering Petanque. Hierin moet onder andere de contributie besproken worden. Om voldoende afstand te kunnen houden vergaderen we buiten en bij slecht weer in de hal. De vergadering begint om 20.15 uur. Daarvoor kan vanaf 19.00 uur nog een spelletje gespeeld worden. De agenda ontvangen jullie twee weken van te voren.

Namens het Petanque bestuur,

Karin, secretaris.

Een uitgestorven terrein……. een lege kantine

Maar na een positieve berichtgeving, mogen een aantal buitensporten m.i.v. 11 mei, in bescheiden mate, weer beginnen. Ook bij Celeritas, afd. Petanque zijn sommigen inmiddels -zij het in aangepaste vorm- weer begonnen met gezellig een balletje te gooien op ons prachtige terrein. 
En dát het terrein er zo prachtig bij ligt komt niet omdat er tuinkaboutertjes rondlopen. Er is de afgelopen twee maanden keihard doorgewerkt door de dames en heren van de tuinploeg. De bakken en het laantje zijn weer ververst en ingeharkt. Achterin bij bak 5 is er een mooi nieuw gedeelte gecreëerd; er is geschoffeld, geplant en gespit, opdat we met z’n allen kunnen blijven genieten van een van de mooiste sportparken in de regio. We hebben door de weken heen een aantal foto’s gemaakt om jullie te laten meegenieten. Klik hier voor de foto’s

Hartelijke groetjes,
Ivonne van Hielten

We mogen weer!

A.S.V. Celeritas Petanque protocol verantwoord sporten

Vanaf morgen, dinsdag 12 mei, mogen wij weer Jeu de Boulen op het terrein van Celeritas, maar vooralsnog wel met de nodige voorzorgsmaatregelen.

De “spelregels” zijn als volgt:

 • Het terrein is geopend op de reguliere speeldagen, ‘s middags van 13.00 tot 16.00 uur en ‘s avonds van 19.00 tot 22.00 uur.
 • De fietsenstalling kan bij aankomst bereikt worden via de brandgang bij de ingang van het Laantje, dit om éénrichtingsverkeer aan te kunnen houden. Plaats je fiets vervolgens in volgorde zo dicht mogelijk bij de reguliere ingang van de fietsenstalling zodat je elkaar niet hoeft te passeren. Wacht even als iemand zijn/ haar fiets aan het stallen is.
 • De looproute op het terrein wordt links om zodat we ook hier elkaar niet hoeven te passeren. Uitzondering hierop is een klein aantal leden voor wie deze route te ver is. Zij mogen met toestemming van de coördinator in bak één spelen en de korte route terug nemen. Dit kan omdat je vanuit die bak prima kan zien of er iemand aankomt.
 • Er wordt niet geloot, maar bij aankomst kan iedereen meteen beginnen met spelen door onderlinge afspraken.
 • De kantine blijft gesloten. Het meebrengen van eten en drinken mag natuurlijk, maar glas is niet toegestaan.
 • De 4 toiletten kunnen gebruikt worden. De ingang is via de reguliere ingang bij de kantine en de uitgang aan de zijkant van het gebouw. Er komt een bord op de deur dat aangeeft of het toilet bezet is. Per toilet is slechts 1 persoon toegestaan.
 • Schud geen handen.
 • Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig die optreed als coördinator en toezicht houdt op het naleven van de gemaakte afspraken.

Voordat je gaat spelen:

 • Het merendeel van ons ledenbestand behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van onze leden.
 • Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°)
 • Kom alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
 • Om voldoende afstand te kunnen houden is de bakindeling als volgt:

Bak 1= 1 partij
Bak 2= 2 partijen
Bak 3= 2 partijen
Bak 4= 3 partijen
Bak 5= 3 partijen
Bak 6= 3 partijen
In het laantje kunnen vier partijen gespeeld worden.

Met deze indeling kan er altijd een vrije baan afstand gehouden worden.

           Tijdens het spelen:

 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar op de baan.
 • Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van 4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doubletten wordt gespeeld.
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren.
 • De speler die de but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand.
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen.
 • Maak alleen gebruik van je eigen toss-munt.
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand.
 • Laat per baan 1 persoon de scores bijhouden.
 • Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Na afloop van de partij worden de werpcirkel en magneten van het scorebord buiten op de tafeltennistafel gedesinfecteerd.

Heb je nog vragen? Bel dan gerust.
Karin 06-54337656
Fabiola 06-17721541
Rob 06-34547169

Als wij ons allemaal aan deze regels houden, kunnen wij op een verantwoorde manier eindelijk weer Jeu de Boulen. Wij als bestuur moeten ons uiteraard  aan de strenge regels van de overheid houden en gaan er van uit dat jullie dit ook allemaal respecteren.

Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,
Karin, secretaris

Update

Lieve Petanque leden,

Vol spanning luisteren we iedere keer in de persconferenties van de regering Rutte, naar de volgende stappen die genomen worden. Inmiddels zijn de eerste twee verlichtingen van de genomen voorzorgsmaatregelen een feit. Na de eerste opheffing van sportmogelijkheden voor de jeugd, is 6 mei jl. de beslissing genomen dat de niet-contactsporters weer aan de slag kunnen per 11 mei.
Het gaat dan ook de goede kant op!
Inmiddels hebben we de term anderhalve meter-samenleving al vele malen horen vallen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid wel het woord van het jaar 2020 worden. Hoe dan ook, we zullen vanuit realistisch oogpunt, totdat een vaccin tegen het virus gevonden is, moeten wennen aan deze nieuwe samenleving waar we gepaste afstand houden van elkaar.
Wij als bestuur zijn achter de schermen heel druk bezig om te kijken wanneer en hoe we weer kunnen boulen.
Zoals het er nu naar uit ziet zou dat zeer binnenkort mogelijk moeten zijn met de nodige voorzorgsmaatregelen maar zijn afhankelijk van de toestemming van de gemeente en die is er op dit moment nog niet.

Zodra er meer bekend is horen jullie uiteraard van ons.

Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens!

Namens het bestuur,
Karin, secretaris

kinderboerderij “de Rekerhout”

Beste boulers en boulsters,

bij deze willen wij jullie mededelen dat we een bedrag heb overgemaakt naar de kinderboerderij “de Rekerhout”. Ze zijn er heel blij mee omdat er ook geen inkomsten uit de kantine zijn. Het bedrag is: € 715,00

Tevens wil ik hierbij meedelen dat we besloten hebben om de LUNCH van 5 mei en het Opa Oma en Kleinkindtoernooi tot nader order UITGESTELD hebben.

Met vriendelijke groet,

Fabiola , Loes, Co en Cor