klaverjasavond november

Beste klaverjassers,

Door de maatregelen van de overheid moeten we de klaverjasavond van november uitstellen tot een nog nader te bepalen datum. De klaverjasavond voor december blijft vooralsnog gewoon staan.

Groeten,
Willem Haver 

“Winter Toernooi” 28-10-2021

Op 28 oktober 2021 ons eerste Winter Toernooi sinds ruim anderhalf jaar. Nu voor de eerste keer dat we weer spelers toelaten die geen lid zijn van Celeritas. Er waren spelers uit Schoorl, Castricum, elders uit Alkmaar en Amsterdam.

In de eerste plaats willen wij de vrijwilligers hartelijk danken die deze dag in goede banen hebben geleid en voor ons natje en droogje hebben verzorgd, dat zijn:
Cor Rodenburg (openen en opstarten kantine)
Fabiola Kwak en Sylvia Schekkerman (opstarten keuken)
Ton Metselaar (barmedewerker),
Fabiola Kwak (barmedewerker),
Sylvia Schekkerman (keukenprinses),
Greet Best (keukenprinses),
Esther Schekkerman en Sylvia Schekkerman (inkoop prijzen).

Met een deelnemersveld van 29 teams, verdeeld in drie poules, werden de wedstrijden gespeeld. Hoewel dit toernooi te boek staat als Winter Toernooi werd het, door toedoen van de weergoden,  een buitentoernooi. De weersomstandigheden waren voortreffelijk te noemen voor de tijd van het jaar.
17 graden en een stralende zon met weinig tot geen wind.

Er werd stevig gestreden om de punten (behoort tot een toernooi) en werden verrassende uitslagen genoteerd.  Maar iedereen weet dat als er toernooi een aanvang neemt zal het ook een einden hebben. Na een strijd van ongeveer 6 uur werd dan ook het einde van het toernooi bereikt.
Bij gelijke eindstanden wordt er gekeken naar: 1. Onderling resultaat, 2. Grootste overwinning.

Eindstanden van deze dag zijn.
A-poule
Els Hummel met Jaap Stengs                   4 +23
Ron Bakker met Nico Veldman Jr            3 +26
Don Smeulders met Martin Druif            3 -13

B-poule
Gre Bakker met Oskiyan Batvaganyan   4 +30
Guus Bartels met Kees Bartels                 3 +14
Greet Alles met Jans de Vries                  3  -4

C-poule
Wim Mathlener met Ad Sels                    4 +30
Else Wever met Ria Westhoff                  3 +15
Joke Rooker met Harry Rooker                6 +5

De poedelprijs voor deze dag ging naar Paul de Kuiper met Tiny Tophoven  0  -31
Alle prijswinnaars gefeliciteerd met de behaalde prijs.
Voor de volledige uitslagen zie onderaan dit bericht.

Het volgende Winter Toernooi zal op 25 november worden gespeeld, hierbij worden dan ook weer spelers van buiten de vereniging toegelaten,
Het maximum aantal deelnemende teams is voor de Winter Toernooien gesteld op 32, dit in verband met de beschikbare ruimte in de hal.

Hoop u allen dan weer welkom te mogen heten.

ZONDER DEELNEMERS GEEN TOERNOOI, ZONDER ORGANISATIE GEEN TOERNOOI!

Uw wedstrijdleider
Guus Hulsman

Herfsttoernooi 2021

Na een periode van corona gaan we toch weer iets leuks organiseren, het herfsttoernooi is terug in afgeslankte vorm.
Op zaterdag 13 november gaan we spelen om de Peter Castricum Wisseltrofee.

Er worden 3 partijen gespeeld.
Er kan individueel worden ingeschreven. De inschrijflijst hangt in de kantine.
De koffie met gebak staat klaar en je krijgt hapjes, soep en salades.

Op zaterdag 13 november is het vanaf 12.15 uur inschrijven.
We beginnen om 13.00 uur met spelen.

De kosten zijn € 8,– per persoon.

Voor inlichtingen:
Hennie Bennik 072-8446875
Betty Roobeek 072-5812797

De richtlijnen van het RIVM met betrekking tot corona worden nageleefd, daarom wordt uw corona QR code gescand.

Nieuwsbrief oktober – Algemeen Bestuur Celeritas

Op 29 september jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Celeritas plaatsgevonden.

Alle leden van de vereniging ontvangen per mail het verslag van de bijeenkomst, die bijgewoond werd door 41 personen.

Bestuur afdeling petanque

Afgelopen week heeft de voorzitter van de afdeling petanque, Fabiola Kwak, om redenen haar functie binnen dat bestuur opgezegd. Wij betreuren deze beslissing en constateren nu dat er een vacature is ontstaan binnen het bestuur van de petanque. Daarom roepen wij leden van de afdeling petanque op vooral zich op te geven voor een functie in dit bestuur.
Ook is het van belang dat er op korte termijn twee nieuwe leden voor de TCP zich aanmelden, omdat ook daar vacatures zijn ontstaan.

Interesse? Meld je aan via petanque@celeritas.nl.

Certificaat Verantwoord Alcoholschenken

In de Horecawet is vastgelegd dat vrijwilligers in o.a. sportkantines die alcohol schenken kennis moeten hebben van alcoholgebruik. Daarvoor dienen vrijwilligers een certificaat te behalen. Het Algemeen Bestuur staat hier achter en wil graag dat ook barmedewerkers bij Celeritas in het bezit zijn van dit Certificaat Verantwoord Alcoholschenken. Dit certificaat is eenvoudig te verkrijgen door een test te doen via internet. Marianne Langereis, bestuurslid Algemeen Bestuur zal alle betrokkenen benaderen en verzoeken op korte termijn dit certificaat te halen.

Cursus AED en reanimatie

Op maandag 20 december van 19.00 tot 21.00 uur is er in de kantine gelegenheid een AED- reanimatiecursus te volgen voor maximaal 12 personen. Opgave hiervoor kan via een email aan bestuur@celeritas.nl of neem contact op met ons bestuurslid Marianne Langereis.

Inzameling frituurvet

Celeritas is begonnen met het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in samenwerking met Green Oil Recycling. Omdat het een waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen.

Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de fles goed en gooi deze vervolgens in de speciale kliko bij ons op het sportpark. Door het inleveren van je gebruikt frituurvet help je de club financieel een handje. Daarnaast draag je bij aan een schoner milieu, aangezien het frituurvet een tweede leven krijgt als biobrandstof. 100 liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een CO2 besparing van 235 gereden kilometers! Ook wordt met het inzamelen van gebruikt frituurvet voorkomen dat dit in het riool belandt, wat schadelijk is voor het riool en het milieu.

Het gaat dus niet alleen om frituurvet vanuit de kantine, je kunt ook het frituurvet van thuis bij ons inleveren.!

Club is Koning bij de VOMAR

Celeritas is ingeschreven voor CLUB IS KONING van de VOMAR. Alle leden van onze vereniging kunnen met de unieke clubcode CEAL2021 je Klant-is-Koning kaart van de VOMAR koppelen aan onze vereniging en direct beginnen met sparen en de clubkas spekken.
Je betaalt er niets voor, Vomar maakt elk kwartaal 0,5% van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde kaarten over aan de club. En dat kan lekker oplopen!

RABO Club Support

Ook dit jaar doen we mee aan de geweldige campagne Rabo Club Support 2021 van de coöperatieve Rabobank. Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven.
Mogen wij op je stem rekenen? De stemperiode loopt tot 25 oktober 2021.
Je kan via de Rabo App of online op www.Rabobank.nl/clubsupport je stem uitbrengen.
Alvast heel hartelijk bedankt voor je support!

Vergadering tussen Algemeen Bestuur en Afdelingsbesturen.

Binnenkort is er een vergadering gepland tussen de drie besturen van Celeritas. Zodra er nieuws is te melden uit dit overleg zullen wij dit weer met jullie delen via een nieuwsbrief.

Celeritas Open 3-10-2021

Zondag 3 oktober 2021 konden we na twee jaar, vanwege de maatregelen ten gevolge van de COVID 19 pandemie, eindelijk weer ons toernooi organiseren. Ten gevolge van de COVID 19 maatregelen zien we helaas in het algemeen dat deelname aan de grotere toernooien terughoudend is geworden.
We waren voorbereid om een toernooi te organiseren met een groot aantal deelnemers, echter de waarheid bleek dat er 22 teams waren ingeschreven,
Van deze 22 teams kwamen er op het laatste moment nog twee afzeggingen, vermoedelijk door de te verwachtte weersomstandigheden.

Op zondag 3 oktober konden we dus 20 teams verwelkomen op ons mooie complex. Door de aanhoudende regen (iets meer dan motregen) van de laatste dagen, waren de buitenvelden helaas voor 70% niet bespeelbaar en werd er in overleg met de jury besloten om er een binnen toernooi van te maken.
Na een welkomstpraatje van onze petanque voortzitter, de wedstrijdleider en de scheidsrechter, werd er om 10.00 uur gestart met het toernooi.

Na 2 voorronden werden de teams in twee poules ingedeeld, dit afhankelijk van het resultaat in de voorrondes.
Er werden goede, spannende en leuke partijen gespeeld en werd er om iedere punt gevochten. Dit resulteerde dat er dat er na vier uur spelen slechts twee partijen waren gespeeld.
Voor de einduitslag telden de voorrondes niet mee. Mocht het zo zijn dat er in de eindstand de nummers 1 en 2 gelijk aantal gewonnen partijen hadden werd er een finale partij gespeeld. Dit was in de B-poule het geval, wegens het late tijdstip werd er besloten om er een halve partij van te maken.

Bij het afsluiten van het toernooi werden de scheidsrechters in het zonnetje gezet door de voorzitter van de petanque-afdeling omdat het de week van de scheidsrechters was. Hierna de uiteindelijk de prijsuitreiking,

Prijswinnaars in de poule A
1.  Ben v Assema met Herman Soppe
2.  Rembrandt Bolweg met Bianca Bolweg
3.  Ron Bakker met Nel Rood
4.  Henk Dussel met Ed Mahn

Prijswinnaars in de B-poule
1.  Frank Sander met Fabiola Kwak
2.  Henk Loonstra met Antoinette Loonstra
3.  Arnold Steiger met Arie Plugge
4.  Ruud de Bruijn met Nico Veldman Jr

Alle prijswinnaars gefeliciteerd met het behaalde resultaat

Verder wil ik nog mijn hartelijk dank uitbrengen aan de mensen die deze dag hebben georganiseerd en ons natje en droogje hebben verzorgd. In de ochtend werd de bar en keuken bezet door leden van de petanque-afdeling en in de middag werden deze vervangen door leden van de korfbal-afdeling, hartelijk dank daarvoor.

Het volgende Celeritas Open staat gepland voor zondag 2 oktober 2022.

Hopen dat wij u dan wederom kunnen verwelkomen op ons unieke complex.

De scheidsrechter
Guus Hulsman