We gaan weer met z’n 4en

Vanaf donderdag 18 maart kunnen we gelukkig weer doubletten. Het gaat dan nog steeds niet als vanouds, maar het is het begin van de terugkeer. Voorlopig alleen op de maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zondagmiddag en van 13.30 tot 16.30 uur.
Omdat we nog steeds niet mogen “samenscholen” worden jullie geacht, zodra een viertal compleet is, meteen naar de bakken te gaan. Om het toch een beetje gezellig te maken kunnen jullie een bekertje koffie of thee, of een flesje water naar de banen meenemen. Een bijdrage in de kosten is welkom, maar geen verplichting.

De corona-coördinator is nog steeds noodzakelijk om de middagen in goede banen te leiden. We stellen het zeer op prijs als jullie die taak op je willen nemen. Hoe meer vrijwilligers des te lichter de taak. Als voldoende coördinatoren zich opgeven, dan kunnen we vanaf 1 april misschien ook ’s-avonds een rondje open.

We zien jullie graag weer op ons terrein.

We gaan weer (beperkt) open!

Omdat we al maanden staan te popelen om weer eens een balletje te gooien en het mooie boule-weer is aangebroken, heeft het PAB besloten om met ingang van 1 maart het hek weer te openen.

Maar, omdat de versoepelingen van de heer Rutte voor ons geen verlichting hebben gebracht ( de meeste van ons zijn immers ouder dan 27 jaar ), kan er alleen tête-à-tête worden gespeeld. Jullie worden geacht van tevoren een afspraak te maken met je koppelgenoot en per tweetal het veld te betreden. Is je maat er nog niet, dan wacht je buiten het hek. Meld je voordat je gaat spelen bij de coördinator.

De volgende coördinatoren hebben zich op de volgende middagen van 13.00 tot 16.00 uur beschikbaar gesteld:

Op maandagmiddag Rob Veenis

Op dinsdagmiddag Henk Broersen

Op donderdagmiddag Petra Veldman

Op zondagmiddag Remco Merkus

Volg altijd hun aanwijzingen; zij zijn er voor jullie plezier.

Op alle overige reguliere speeltijden blijven we voor alsnog gesloten.

Veel plezier

ZCD-competitie

Beste Leden

Tijdens deze onzekere periode heeft het district alsnog besloten om de ZCD-competitie uit te schrijven.
Daar wij onderling geen fysiek contact hebben kan men zich vanaf heden toch inschrijven als deelnemer aan deze competitie via de e-mail van de TCP.

Hier mogen alle leden aan deelnemen.
De speeldata zijn 28 maart, 11 april en 25 april met als reserve datum 30 mei 2021.
Inschrijven kan alleen in doublette vorm.
Uiterste datum van inschrijvingen is 10 maart 2021
Bij inschrijving gelieve de namen met licentie te vermelden.

Voor inschrijvingen en vragen kunt u mailen met tcp@celeritas.nl

Veel speel plezier

Namens de TCP

Digitale markt

Afgelopen jaar viel de jaarlijkse rommelmarkt door de Coronacrisis grotendeels in het water. De geplande inzamelacties werden te elfder ure afgelast. Toch waren er al veel spullen gebracht en opgeslagen en daar moesten we toch weer van af. Fabiola Kwak heeft toen het initiatief genomen om een aantal voorwerpen op Marktplaats te zetten. Dit heeft uiteindelijk € 425,00 opgeleverd.
Dat succes heeft haar op het idee gebracht om op Marktplaats voor Celeritas een eigen “adres” aan te maken, waar spullen worden aangeboden die door onze leden zijn aangebracht. Het gaat hierbij om voorwerpen die “verkoopbaar” zijn en gemakkelijk op te slaan. Dus geen grote meubelstukken, defecte of verouderde elektrische apparatuur en kleding. Maar wel bijvoorbeeld boeken of grammofoonplaten, die dan na selectie weer als “partij” worden verkocht. En ook spellen zijn in deze Coronatijd geliefde objecten.

Heb je nog spullen, waarvan je denkt dat ze nog goed verkoopbaar zijn en dat Celeritas er de opbrengst van mag krijgen, neem dan contact op met Fabiola Kwak op nummer 06-17721541 of mail naar fabiola@chello.nl

Finaledag TAT – zondag 13 december 2020

Eindelijk konden finales tête-a-tête gespeeld worden op zondag 13 december. Het coronavirus zorgde voor nogal wat oponthoud, maar gelukkig konden de finalisten aan de gang.
Vier spelers uit de avondpoule A, vier spelers uit de avondpoule B en vier spelers uit de middagpoules A + B. In totaal 12 spelers, die onderling hun krachten konden meten.
Er tekenden zich na enkele wedstrijden al enige verschillen af, waarbij sommige favorieten de eer aan de tegenstander moesten laten en hun boules in konden pakken.
De uiteindelijke finale in de avondpoules werd gespeeld tussen Henk Dussel en Oskiyan Batvaganiyan.
Henk won de finale met 13-10 en is dus kampioen in de avondpoules.

Don Smeulders won de finale van Karin Beers in de middagpoules.

Eindstand avond poules:
1. Henk Dussel
2. Oskiyan Batvaganiyan
3. Ed Mahn
4. Rick Oliemans

Eindstand middag poules:
1. Don Smeulders
2. Karin Beers
3. Harm Draisma
4. Els van Ginneken