Terug naar Bestuurlijk

Bestuur

Algemeen verenigingsbestuur A.S.V. Celeritas

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Andries van der Vaart
Penningmeester: Rob Veenis
Secretaris: Stef Anink

Algemene bestuursleden
Marian Langereis
vacature

Petanque Afdelingsbestuur (PAB)

De petanque-afdeling heeft een afdelingsbestuur en een technische commissie. Bestuursleden worden in de afdelingsvergadering gekozen. De leden van de technische commissie worden door het PAB aangezocht.
De taakverdeling binnen het PAB en de TCP is als volgt:

Voorzitter, algemeen beleid, interne competities, toernooien, wedstrijdzaken, arrangementen
Vacant

Penningmeester, interne toernooien, toernooiprijzen en -bekers
Rob Veenis – telefoonnummer 072-5610125 – email Rob

Secretaris
Roel Tossijn – email Roel

Algemeen lid, secretariële ondersteuning, ledenadministratie, clubkleding
Marian Parent – telefoonnummer 06-41237630 – email Marian

Algemeen lid, arrangementen
Greet Wellerdieck – telefoonnummer 072-5715900 – email Greetje


Technische Commissie Petanque (TCP)

Voorzitter, PR
Vacant

Wedstrijdsecretaris, toernooien, nationale- en afdelingscompetities
Guus Hulsman – email Guus


Web beheer

Website
Rick Oliemans – email Rick

Facebook en elektronisch mededelingenbord kantine
Dirk Alderden


Wedstrijdleiders en scheidsrechters

Regionaal scheidsrechter (rsr), wedstrijdleider 2
Guus Hulsman

Scheidsrechter 3, wedstrijdleider 3
Coby Zijlstra

Scheidsrechter 4, wedstrijdleider 3
Gerard Zijlstra

Scheidsrechter 3
Martin van Hamersveld

Wedstrijdleider regionaal
Aldert Kwak

Regionaal scheidrechter
Ruud van Wigcheren

Bondstrainer A
Jos Bunel