Notulen ALV

De notulen van de ALV van 18 mei jl. zijn via de nieuwsbrief (op 23 mei) verstuurd aan alle leden.
Mocht je de mail niet hebben ontvangen, stuur dan een mail via deze link.