Nieuwsbrief oktober – Algemeen Bestuur Celeritas

Op 29 september jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Celeritas plaatsgevonden.

Alle leden van de vereniging ontvangen per mail het verslag van de bijeenkomst, die bijgewoond werd door 41 personen.

Bestuur afdeling petanque

Afgelopen week heeft de voorzitter van de afdeling petanque, Fabiola Kwak, om redenen haar functie binnen dat bestuur opgezegd. Wij betreuren deze beslissing en constateren nu dat er een vacature is ontstaan binnen het bestuur van de petanque. Daarom roepen wij leden van de afdeling petanque op vooral zich op te geven voor een functie in dit bestuur.
Ook is het van belang dat er op korte termijn twee nieuwe leden voor de TCP zich aanmelden, omdat ook daar vacatures zijn ontstaan.

Interesse? Meld je aan via petanque@celeritas.nl.

Certificaat Verantwoord Alcoholschenken

In de Horecawet is vastgelegd dat vrijwilligers in o.a. sportkantines die alcohol schenken kennis moeten hebben van alcoholgebruik. Daarvoor dienen vrijwilligers een certificaat te behalen. Het Algemeen Bestuur staat hier achter en wil graag dat ook barmedewerkers bij Celeritas in het bezit zijn van dit Certificaat Verantwoord Alcoholschenken. Dit certificaat is eenvoudig te verkrijgen door een test te doen via internet. Marianne Langereis, bestuurslid Algemeen Bestuur zal alle betrokkenen benaderen en verzoeken op korte termijn dit certificaat te halen.

Cursus AED en reanimatie

Op maandag 20 december van 19.00 tot 21.00 uur is er in de kantine gelegenheid een AED- reanimatiecursus te volgen voor maximaal 12 personen. Opgave hiervoor kan via een email aan bestuur@celeritas.nl of neem contact op met ons bestuurslid Marianne Langereis.

Inzameling frituurvet

Celeritas is begonnen met het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in samenwerking met Green Oil Recycling. Omdat het een waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen.

Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de fles goed en gooi deze vervolgens in de speciale kliko bij ons op het sportpark. Door het inleveren van je gebruikt frituurvet help je de club financieel een handje. Daarnaast draag je bij aan een schoner milieu, aangezien het frituurvet een tweede leven krijgt als biobrandstof. 100 liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een CO2 besparing van 235 gereden kilometers! Ook wordt met het inzamelen van gebruikt frituurvet voorkomen dat dit in het riool belandt, wat schadelijk is voor het riool en het milieu.

Het gaat dus niet alleen om frituurvet vanuit de kantine, je kunt ook het frituurvet van thuis bij ons inleveren.!

Club is Koning bij de VOMAR

Celeritas is ingeschreven voor CLUB IS KONING van de VOMAR. Alle leden van onze vereniging kunnen met de unieke clubcode CEAL2021 je Klant-is-Koning kaart van de VOMAR koppelen aan onze vereniging en direct beginnen met sparen en de clubkas spekken.
Je betaalt er niets voor, Vomar maakt elk kwartaal 0,5% van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde kaarten over aan de club. En dat kan lekker oplopen!

RABO Club Support

Ook dit jaar doen we mee aan de geweldige campagne Rabo Club Support 2021 van de coöperatieve Rabobank. Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven.
Mogen wij op je stem rekenen? De stemperiode loopt tot 25 oktober 2021.
Je kan via de Rabo App of online op www.Rabobank.nl/clubsupport je stem uitbrengen.
Alvast heel hartelijk bedankt voor je support!

Vergadering tussen Algemeen Bestuur en Afdelingsbesturen.

Binnenkort is er een vergadering gepland tussen de drie besturen van Celeritas. Zodra er nieuws is te melden uit dit overleg zullen wij dit weer met jullie delen via een nieuwsbrief.