Terug naar Info en contact

Speeltijden en Training

Speeltijden

Middagen van 13:30 – 17:00 uur – loting om 13:40 uur.
Maandagmiddag
Dinsdagmiddag
Woensdagmiddag
Zondagmiddag

Avonden van 19:30 – 23:00 uur – loting om 19:40 uur.
Dinsdagavond
Donderdagavond (training)
Vrijdagavond

Training

Donderdagavond 19:30 – 22:00 uur.
Op de trainingsavond wordt onder begeleiding door iedereen het eerste uur oefeningen gedaan. Na de oefeningen volgt een partijtje met een opdracht.

Naast de training wordt er ieder jaar een petanquecursus voor beginners gegeven. De aankondiging hiervoor komt op het info-bord in de kantine en op de website.

Gebruiksreglement Jeu de Bouleshal A.S.V. Celeritas

1. Openingstijden
1 oktober tot 1 mei
Maandag: 13.30 – 17.00 uur
Dinsdag: 13.30 – 17.00 uur
Dinsdag: 19.30 – 23.00 uur
Woensdag: 13.30 – 17.00 uur
Donderdag: 19.30 – 23.00 uur (trainingsavond)
Vrijdag: 19.30 – 23.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur (NPC indien een team van Celeritas thuis speelt)
Zondag: 13.30 – 17.00 uur

1 mei tot 1 oktober
In de zomerperiode (periode 1 mei tot 1 oktober) wordt er alleen in bijzondere gevallen gespeeld in de jeu de bouleshal. Of sprake is van een bijzonder geval  wordt beoordeeld door  de aanwezige leden van de Technische Commissie Petanque (TCP) en bij afwezigheid van leden van de TCP door de aanwezige leden van het bestuur van de Afdeling Petanque.

2. Energie
De verwarming mag alleen worden gebruikt indien de binnentemperatuur onder 17 graden Celcius is.
De verlichting dient in principe afzonderlijk per twee banen te worden geregeld. In ieder geval dient alle verlichting in de hal onmiddellijk na het einde van de hierboven vermelde openingstijden te worden uitgedaan cq eerder indien de laatste speelronde is gespeeld!

3. Aansprakelijkheid
ASV Celeritas is niet aansprakelijk voor vermissing van zaken en/of schade aan personen of zaken, van welke aard dan ook

4. Roken/eten/drinken
Het is niet toegestaan in de hal te roken, te eten en/of te drinken indien de dranken zich in glas- en/of blikwerk bevinden. Het is sowieso niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in de jeu de bouleshal.

5. Trainingsavond
De trainingsavond kan het eerste uur uitsluitend worden bezocht door:
– Personen die oefenen onder begeleiding van een trainer
en/of
– NPC spelers die zich voorbereiden op wedstrijden

Een ieder kan op de trainingsavond trainen. Het eerste uur worden onder begeleiding van een trainer oefeningen gedaan. Het tweede uur worden partijen met of zonder opdracht gespeeld.

6. Interne toernooien, competities en wedstrijden
Bij buitentoernooien heeft de scheidsrechter (en bij het ontbreken daarvan de wedstrijdleider) te allen tijde de bevoegdheid om het toernooi naar de hal te verplaatsen

7. Ter beschikking stellen aan derden
Het ter beschikking stellen in welke vorm dan ook van (banen van) de jeu de bouleshal is niet toegestaan, behoudens in bijzondere gevallen en na overleg met het Petanque Afdelingsbestuur.  


Vastgesteld door het Petanque Afdelingsbestuur bij besluit d.d. 18 september 2019