Hulp gezocht!

Zijn er nog dames / heren die maar één ochtend in de maand
van 9.00 – 12.00 uur zouden willen schoonmaken binnen bestaande groepjes?

Graag opgeven bij Huub.
E-mail : huubentruus@upcmail.nl
Telefoonnummer: 072-5614968