Kantine protocol

Kantine protocol voor alle leden en gebruikers van ASV Celeritas terrein.

Op 1 juli zal de kantine weer geopend worden onder voorwaarde dat alles goed geregeld is mbt het corona virus en alle maatregelen die daarbij horen.
We vragen alle leden, en gebruikers van het ASV Celeritas terrein zich te houden aan de opgestelde regels, die hieronder beschreven zijn.

De 1,5 meter maatregel blijft nog wel een tijd bestaan, het is allemaal wennen maar als iedereen zich houdt aan de regels dan kunnen we weer een drankje en hapje doen in de kantine.
We vragen veel van u en vooral van de kantine vrijwilligers. Alleen met deze regels mogen en kunnen we weer open. Daar waar wij kunnen als bestuur zullen we bijspringen. Cor Rodenburg zal het kantinerooster maken.

Tevens zal petanque weer de uren open zijn die we voorheen open waren en gemeld zijn op de site.

Kantine protocol:

 • Iedereen die niet uit 1 huishouden komt zal 1,5 meter afstand moeten bewaren van de andere gebruikers.
 • Er zullen looprichtingen aangegeven worden:
  • Hoofdingang blijft ingang
  • Zijdeur naar overkapping wordt uitgang. (omdat dit een uitgang wordt kan hier niet meer gerookt worden, er wordt een rookruimte gemaakt bij het tuinhuisje met stoelen en tafels, we vragen iedereen niet op andere plekken op het terrein te roken)
  • Tevens zullen de deuren in de boules hal geopend worden en kunnen die ook dienen als in en uitgang. Op de deur zal aangeven worden of deze als ingang of als uitgang wordt gebruikt.
 • In de kantine komt een nieuwe tafelopstelling waar maximaal 4 personen aan één tafel zitten.
 • Overige tafels en de ronde bartafel worden neergezet in de boulehal (de 1e 3 banen) om ook daar te kunnen zitten op afstand. Ook daar geldt niet meer dan 4 personen aan een tafel.
 • Een buitenterras wordt opgebouwd en we vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van het buitenterras, aangezien het virus zich in de buitenlucht het minst goed verspreid. Ook hier geldt 1,5 meter van elkaar.
 • De binnen bar wordt alleen gebruikt om een bestelling te doen, er kan niet aan gezeten worden. 
 • Kantine vrijwilligers zijn daar waar kan met zijn tweeën, 1 persoon voor de keuken en koffiecorner, en 1 persoon achter de bar. (bij mensen uit 1 huishouden kan men samen achter de bar, keuken enzo)
 • WE VRAGEN MENSEN ZOVEEL MOGELIJK MET PIN TE BETALEN, DIT OM ZOVEEL MOGELIJK CONTACT TE VERMIJDEN

Het Hoofdbestuur zal samen met de afdelingsbesturen deze regels evalueren en daar waar nodig aanpassen.

Bestuursleden (ook  de afdelingsbestuurleden) hebben het recht om u te vragen het terrein te verlaten als u zich niet aan de regels houdt.

Kom niet naar het terrein als u verkouden, hoestklachten, benauwdheidsklachten heeft.

Dit protocol gaat alleen over het weer openstellen van de kantine. 

Boelen voor een Doel 2019-2020

Het zat er dit jaar niet in, de gezamenlijke lunch waar het bijeengebrachte geld overhandigd wordt aan de kinderboerderij. De ‘corona lockdown’ houdt ons op afstand en is voor dit jaar afgelast. Er is het afgelopen seizoen enthousiast deelgenomen aan de competitie op de eerste-dinsdag-van-de-maand-middagen. Het heeft de lieve duit opgebracht van € 715,- ‘De Kinderboerderij de Rekerhout’ is er ontzettend blij mee.

Het geld is besteed aan de nodige inentingen. De levende have is ook uitgebreid onderzocht door de dierenarts. Deze concludeerde dat alle dieren gezond zijn. De drie geiten, die van onze gaven van vorig jaar zijn aangekocht, staan vrolijk in de wei. Helaas is de kinderboerderij nog steeds gesloten in deze coronatijd. In juli is het misschien weer mogelijk om open te gaan voor maximaal 10 bezoekers. Deze bezoekers mogen dan alleen op het open terrein komen. De stallen blijven vooralsnog gesloten evenals het Theehuis. Het is heel stil geweest, enkel de verzorgers zijn op gepaste afstand bij de dieren geweest.

De petanque competitie:  
Uit de 9 hoogste scores van alle in het seizoen gespeelde partijen zijn de volgende 5 spelers gekomen:
Co Ligthart  is met 15 gewonnen spelen en 71 behaalde punten als eerste uit de bus gekomen. Hij wint hiermee de hoofdprijs en is het komend jaar in het bezit van de wisselprijs.
2de is Co Rodenburg,
3de is Henk Broerse,
4de is Don Smeulders  en
5de is Anneke van de Horn.
De poedelprijs is voor Ria Joosten.

We zijn op bezoek bij Co Ligthart en bewonderen de prijzenplank met de vele gewonnen prijzen.

Nu we weer buiten mogen spelen is iedereen welkom op de eerste dinsdag van de maand om op 12.30 uur in te schrijven voor ‘Boulen voor een Doel’.
De eerste wedstrijd is in juni al gespeeld. In tegenstelling tot de andere speelmiddagen wordt er tweemaal geloot met de inschrijfkaart. Neem eens een aardig presentje mee voor de prijzentafel. Cor en Co zorgen samen  al weer 8 jaar voor de goede verloop van de wedstrijden en hopen het volgende jaar weer iets voor de Kinderboerderij de Rekerhout te betekenen. Trouw wordt iedere maand de stand van zaken bijgehouden op een thermometer in de stal van de boerderij zodat iedereen het kan zien.

Opgetekend Marian Langereis

Namens het Petanque bestuur

Beste leden,

We zijn al weer anderhalve week heerlijk aan het boulen.
Gelukkig zien wij als bestuur dat iedereen zich netjes aan de opgelegde regels houdt. Dank daarvoor!

Wij willen laten weten dat wij vanaf maandag 25 mei weer gaan loten in plaats van onderling afspreken, dit omdat meerdere leden die alleen komen hebben aangegeven dit systeem niet prettig te vinden.
Het gaat als volgt:
· Bij aankomst geef je je naam/ nummer door aan de coördinator.
· De coördinator verricht in de kantine de loting en komt naar buiten om de loting aan iedereen door te geven.
· Het loten is om 13.00 en 19.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent en bewaar op het terras 1,5 meter afstand.
· Het is de bedoeling dat je de hele middag/ avond met dezelfde personen speelt, onderling wisselen van samenstelling is natuurlijk prima.
· Mochten er leden eerder willen vertrekken dan kunnen teams die iemand te kort komen zich samen voegen of tête a tête gaan spelen.

Op dinsdag 7 juli houden wij de algemene ledenvergadering Petanque. Hierin moet onder andere de contributie besproken worden. Om voldoende afstand te kunnen houden vergaderen we buiten en bij slecht weer in de hal. De vergadering begint om 20.15 uur. Daarvoor kan vanaf 19.00 uur nog een spelletje gespeeld worden. De agenda ontvangen jullie twee weken van te voren.

Namens het Petanque bestuur,

Karin, secretaris.

Een uitgestorven terrein……. een lege kantine

Maar na een positieve berichtgeving, mogen een aantal buitensporten m.i.v. 11 mei, in bescheiden mate, weer beginnen. Ook bij Celeritas, afd. Petanque zijn sommigen inmiddels -zij het in aangepaste vorm- weer begonnen met gezellig een balletje te gooien op ons prachtige terrein. 
En dát het terrein er zo prachtig bij ligt komt niet omdat er tuinkaboutertjes rondlopen. Er is de afgelopen twee maanden keihard doorgewerkt door de dames en heren van de tuinploeg. De bakken en het laantje zijn weer ververst en ingeharkt. Achterin bij bak 5 is er een mooi nieuw gedeelte gecreëerd; er is geschoffeld, geplant en gespit, opdat we met z’n allen kunnen blijven genieten van een van de mooiste sportparken in de regio. We hebben door de weken heen een aantal foto’s gemaakt om jullie te laten meegenieten. Klik hier voor de foto’s

Hartelijke groetjes,
Ivonne van Hielten

We mogen weer!

A.S.V. Celeritas Petanque protocol verantwoord sporten

Vanaf morgen, dinsdag 12 mei, mogen wij weer Jeu de Boulen op het terrein van Celeritas, maar vooralsnog wel met de nodige voorzorgsmaatregelen.

De “spelregels” zijn als volgt:

 • Het terrein is geopend op de reguliere speeldagen, ‘s middags van 13.00 tot 16.00 uur en ‘s avonds van 19.00 tot 22.00 uur.
 • De fietsenstalling kan bij aankomst bereikt worden via de brandgang bij de ingang van het Laantje, dit om éénrichtingsverkeer aan te kunnen houden. Plaats je fiets vervolgens in volgorde zo dicht mogelijk bij de reguliere ingang van de fietsenstalling zodat je elkaar niet hoeft te passeren. Wacht even als iemand zijn/ haar fiets aan het stallen is.
 • De looproute op het terrein wordt links om zodat we ook hier elkaar niet hoeven te passeren. Uitzondering hierop is een klein aantal leden voor wie deze route te ver is. Zij mogen met toestemming van de coördinator in bak één spelen en de korte route terug nemen. Dit kan omdat je vanuit die bak prima kan zien of er iemand aankomt.
 • Er wordt niet geloot, maar bij aankomst kan iedereen meteen beginnen met spelen door onderlinge afspraken.
 • De kantine blijft gesloten. Het meebrengen van eten en drinken mag natuurlijk, maar glas is niet toegestaan.
 • De 4 toiletten kunnen gebruikt worden. De ingang is via de reguliere ingang bij de kantine en de uitgang aan de zijkant van het gebouw. Er komt een bord op de deur dat aangeeft of het toilet bezet is. Per toilet is slechts 1 persoon toegestaan.
 • Schud geen handen.
 • Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig die optreed als coördinator en toezicht houdt op het naleven van de gemaakte afspraken.

Voordat je gaat spelen:

 • Het merendeel van ons ledenbestand behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van onze leden.
 • Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°)
 • Kom alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
 • Om voldoende afstand te kunnen houden is de bakindeling als volgt:

Bak 1= 1 partij
Bak 2= 2 partijen
Bak 3= 2 partijen
Bak 4= 3 partijen
Bak 5= 3 partijen
Bak 6= 3 partijen
In het laantje kunnen vier partijen gespeeld worden.

Met deze indeling kan er altijd een vrije baan afstand gehouden worden.

           Tijdens het spelen:

 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar op de baan.
 • Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van 4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doubletten wordt gespeeld.
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren.
 • De speler die de but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand.
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen.
 • Maak alleen gebruik van je eigen toss-munt.
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand.
 • Laat per baan 1 persoon de scores bijhouden.
 • Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Na afloop van de partij worden de werpcirkel en magneten van het scorebord buiten op de tafeltennistafel gedesinfecteerd.

Heb je nog vragen? Bel dan gerust.
Karin 06-54337656
Fabiola 06-17721541
Rob 06-34547169

Als wij ons allemaal aan deze regels houden, kunnen wij op een verantwoorde manier eindelijk weer Jeu de Boulen. Wij als bestuur moeten ons uiteraard  aan de strenge regels van de overheid houden en gaan er van uit dat jullie dit ook allemaal respecteren.

Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,
Karin, secretaris