Terug naar Competities

Algemeen Competitiereglement

Interne competities


De Technische Commissie Pétanque (TCP) organiseert jaarlijks drie interne competities. Te weten:

  1. Tête à Tête (TAT)
  2. Tripletten (TRIPS)
  3. Doubletten (ICD)

Voor deelnemers geldt bij inschrijving voor een competitie dat zij zelf de wedstrijden gaan plannen in overleg met de andere equipes in hun poule.
Voor de binnen competities/wedstrijden geldt dat er per speelronde maximaal twee banen gebruikt mogen worden.
Voor alle competities wordt door de TCP een poule-indeling gemaakt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen en wordt het aantal poules samengesteld.

TAT
De TAT wordt in de periode september tot half november gespeeld.
De finale wordt afhankelijk van de agenda op een zondag in november binnen gespeeld. Tenzij de TCP anders beslist.
De TAT is een keuze competitie.
De speler, die de toss wint, kiest of er binnen of buiten wordt gespeeld en op welke baan.

ICD
De ICD wordt in de periode april t/m augustus gespeeld en is een buitencompetitie. De finale wordt op de laatste zondag in augustus of eerste zondag in september gespeeld. Voor de ICD kun je als driemanschap inschrijven.

TRIPS
De TRIPS worden in de periode december tot en met februari gespeeld. De finale wordt afhankelijk van de agenda op een zondag in maart gespeeld. De TRIPS is een binnen competitie.
Voor de TRIPS kan je als viermanschap inschrijven.

Poule-Indeling
Om deel te kunnen nemen aan een competitie dient men zich in te schrijven op het daarvoor bestemde formulier op het publicatiebord. Hierbij kan men de keuze maken of men wil deelnemen aan de middagcompetitie of de avondcompetitie. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de TCP bekend maken uit hoeveel poules en de grootte van de poules een competitie zal bestaan. Door middel van een loting, die wordt uitgevoerd door minimaal twee leden van de TCP, zal de indeling worden bekend gemaakt.

Clubkampioenen
Na iedere competitie is er per discipline een clubkampioen. Deze regel geldt zowel voor de middag competitie als voor de avond competitie.

Speeltijden en wedstrijdbanen
Interne competitiewedstrijden mogen op alle vrije speeldagen gespeeld worden. Als echter op een gewenste speeldag een (intern)toernooi of een andere bijzondere activiteit wordt georganiseerd, dan mag er geen competitie gespeeld worden.
Wedstrijden voor de keuzecompetitie of buitencompetities (TAT en ICD) mogen op alle buitenbanen. Voor de finaledag, bij een keuzecompetitie of een buitencompetitie, wijst de TCP een finalebak aan. Men mag dan ook op de finaledag uitsluitend van deze bak gebruik maken.

Wedstrijdafspraken
Tijdens iedere competitie maken de spelers onderling afspraken omtrent de voortgang van de wedstrijden. Om een afspraak voor een competitiepartij te kunnen maken komt er (op een nader te bepalen plaats) een lijst te liggen met de telefoonnummers en E-mailadressen van de deelnemers aan de competitie, deze lijst is uitsluitend te gebruiken om een afspraak te kunnen maken en NIET voor privédoeleinden en/of verspreiding van de persoonsgegevens. Een team dat zonder afbericht niet op komt dagen heeft de wedstrijd met 7-13 verloren.

Onderling Resultaat (OR) vs Saldo
Bij alle interne competities gaat bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten, het puntensaldo voor onderling resultaat.

Invallers
In uitzonderlijke situaties mag, zowel de ICD als de TRIPS competitie, met een invaller gespeeld worden. Dit ter beoordeling van de TCP. Deze invaller mag niet in een ander team zijn ingedeeld.

Invallers op de finaledag
Op de finaledag mag iedere speler, die niet geplaatst is, als invaller fungeren bij het uitvallen van een deelnemer, dit ter beoordeling van de TCP.

Competitieverzuim
Als twee teams niet tot overeenstemming kunnen komen omtrent het spelen van een partij (datum, tijd en plaats bij een keuze competitie), dan beslist de toss over de speeldag of speeltijd. Als men er toch niet uitkomt, dan beslist de TCP.
Van een equipe, die zich terugtrekt uit een competitie die al begonnen is, worden alle gespeelde wedstrijden geannuleerd.
Als een equipe die meer dan 2/3 +1 van de competitiewedstrijden heeft gespeeld, zich terugtrekt dan zullen alle resterende partijen als verlies partijen worden genoteerd, bij de tegenstander zullen deze partijen als winspartijen worden genoteerd met 13-7. Als een equipe 2/3 of minder competitiewedstrijden heeft gespeeld, dan geldt dit als terugtrekken uit een competitie en worden alle uitslagen uit de stand verwijderd.
Als bij het bereiken van de sluiting van de competitie niet alle partijen zijn gespeeld, zullen alle openstaande uitslagen als verlies (7-13) worden genoteerd voor beide partijen.

Verzuim op de finaledag
Als men inschrijft voor een interne competitie waarvan de finaledag bekend is, geeft de speler impliciet aan dat hij op de finaledag kan spelen, of voor een geldige invaller kan zorgen. Als er met een invaller op de finaledag wordt gespeeld, delen de invaller en de speler waarvoor ingevallen wordt eventueel punten voor het all-roundkampioenschap.
Indien een compleet team, zonder geldige reden, (dit ter beoordeling van de TCP en/of wedstrijdleiding) afziet van deelname aan een finaledag, dan zal de eerst volgende, in de eindrangschikking van desbetreffende poule, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de finaledag.
De behaalde punten, die mee tellen voor het Allround Clubkampioenschap, zullen dan ook aan het invallende team worden toegekend.
Een afbericht kan alleen geldig zijn als dit aan de competitieleider of een lid van de TCP wordt gedaan. Een afbericht aan enig ander is niet geldig.

Staken van een wedstrijd
Als een equipe een wedstrijd staakt zonder geldige reden (dit ter beoordeling van de TCP) verliest hij de partij met 7-13.

Slecht weer bij een buiten competitie
Bij de buitencompetities is het mogelijk dat wedstrijden, door de weersomstandigheden, niet kunnen beginnen of moeten worden gestaakt.
Als het onweert en/of bliksemt is het verboden buiten te spelen.
Bij regen of slecht weer is het te allen tijde, ter beoordeling van de competitieleider of de TCP, of er binnen gespeeld mag worden.

Daarnaast geldt het volgende:

  1. Als het bij aanvang van een competitiewedstrijd slecht weer is, dan mag de wedstrijd in de hal gespeeld worden, mits beide teamleiders het hiermee eens zijn. Is dit niet het geval dan kan er op dat moment een andere afspraak gemaakt worden,
  2. Als een wedstrijd door slechte weersomstandigheden gestaakt wordt, mag de wedstrijd in de hal worden vervolgd, mits beide teamleiders het hiermee eens zijn. Is dit niet het geval, dan wordt uiterlijk na 30 minuten opnieuw overlegd. Als de weersomstandigheden dan nog slecht zijn, dan geldt wat hierboven onder 1 is vermeld.

Allround-Clubkampioenschap
Aan het einde van ieder speeljaar worden, na de TRIPS-finale, de Allround Clubkampioenen bekend gemaakt.
Deze krijgen naast de Celeritas wisselbeker een extra prijs.
Het is uiteindelijk een individueel kampioenschap. Per discipline wordt een waardering toegekend aan de acht hoogst geplaatste spelers volgens de onderstaande tabel.
Het resultaat van de TAT competitie weegt zwaarder dan het resultaat in de ICD competitie.
Het resultaat van de ICD competitie weegt zwaarder dan het resultaat in de TRIPS competitie.

PUNTENWAARDERING PER DISCIPLINE
STAND T A T I C D TRIPS
1 100 90 80
2 90 80 70
3 80 70 60
4 70 60 50
5 60 50 40
6 50 40 30
7 40 30 20
8 30 20 10

De allround kampioen van Celeritas is de speler die:

  1. Door het spelen van de interne competities het hoogst aantal punten heeft verzameld.
  2. Het is niet noodzakelijk om aan alle drie de interne competities deel te nemen.
  3. Als twee spelers gelijk eindigen, bepaalt het resultaat van de TAT-competitie de eindstand.

Externe competities
Onder externe competities vallen alle competities die door de NJBB of door het district Noord-West worden georganiseerd.

Inschrijfgeld & inschrijven
Opgaven en inschrijvingen geschieden door tussenkomst van het de TCP. De vereniging zorgt tenminste drie weken voor de uiterste inschrijfdatum voor een inschrijfformulier. Dit hangt op het publicatiebord in de kantine en wordt ook op de website tenminste drie weken van tevoren aangekondigd.
Voor iedere equipe die inschrijft voor een externe competitie betaalt de vereniging het inschrijfgeld. Voorwaarde hiervoor is dat van de equipe, die zich aanmeldt voor de uiterste inschrijfdatum alle deelnemers over een geldige licentie beschikken.

Samenstelling NPC teams
Om tot een selectie te kunnen komen voor de NPC teams, kunnen alle leden zich in schrijven, deze inschrijving geld zowel voor het 1e team als voor het 2e team en eventueel volgende teams.
Om deel te nemen aan de NPC-competitie dient men in het bezit zijn een Primair lidmaatschap.
De definitieve selectie, voor de teams, wordt in de eerste week van augustus bekend gemaakt.
Van de spelers die zich aanmelden wordt verwacht, dat zij, zoveel mogelijk op de donderdag kunnen trainen en bereid zijn om alle wedstrijddagen van de competitie te spelen. Tevens wordt er bekeken om, voorafgaand aan de competitie, een aantal trainingspartijen te organiseren tegen andere verenigingen.
Als er een trainer is aangesteld, stelt de trainer, op de wedstrijddag, het 1e team samen. Als er geen trainer is aangesteld dan stelt de Teamleider, in overleg met de spelers, het team samen.
Spelers die zich hebben opgegeven voor het 2e team spelen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, het speelsysteem dat aangedragen wordt door de TCP.
In verband met de huidige capaciteit van de vereniging kunnen er slechts twee teams voor de NPC worden samengesteld.

Trainingen
Voor trainingen wordt door het Pétanquebestuur (PAB) een gediplomeerde trainer aangesteld. Deze trainer krijgt een vergoeding, die het PAB met de trainer afspreekt en in het jaarverslag wordt verantwoord.  Iedere donderdag wordt er een open training gegeven, waarbij alle leden van Celeritas welkom zijn.
Iedere donderdag wordt er een selectietraining gegeven.
De trainer bepaald de selectie.

Ledenwerving
Vanuit de vereniging worden in principe geen initiatieven ontplooid om spelers van andere verenigingen aan te trekken. Als spelers van een andere vereniging aangeven bij Celeritas te willen spelen, dan wordt er in ieder geval geen toezegging gedaan m.b.t. een eventuele plaats in de selectie voor het 1e of 2e team.

Nieuwe leden
Nieuwe spelers die zich aanmelden kunnen, ter kennismaking, een lidmaatschap aan gaan voor een bedrag van € 15,00. Hiervoor krijgen de nieuwe leden toegang tot een basistraining bestaande uit een 8 weekse cursus, (twee maanden) en kunnen aansluitend aan alle interne toernooien en trainingen  mee doen voor de duur van drie maanden. Spelers van andere verenigingen die lid willen worden van Celeritas zijn welkom op alle speeldagen en ook op de algemene trainingsavonden, ter kennis making mogen zij maximaal aan 4 trainingen deelnemen.
Als de trainingsavond door de trainer wordt verzorgd, mogen zij niet met de selectie mee trainen. Zij kunnen wel toekijken om een indruk van de trainingen te krijgen en ze kunnen oefeningen spelen. Om mee te mogen trainen met de selectie dient men tenminste secundair-lid van Celeritas te zijn. Om mee te kunnen doen met de NPC moeten zij in september primair-lid van Celeritas te zijn. Overschrijvingskosten zijn voor rekening van het (nieuwe) lid. Eventueel is een overschrijving naar primair-lid ook mogelijk in januari. Dan mag men, zodra de overschrijving is bevestigd door de bond, deelnemen aan de NPC.