Terug naar Bestuurlijk

Bestuur

Algemeen verenigingsbestuur A.S.V. Celeritas

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Frank Sander
Penningmeester: Rob Veenis
Secretaris: Dick Icke – email Dick

Algemene bestuursleden
Ed Mahn


Petanque Afdelingsbestuur (PAB)

De petanque-afdeling heeft een afdelingsbestuur en een technische commissie. Bestuursleden worden in de afdelingsvergadering gekozen. De leden van de technische commissie worden door het PAB aangezocht.
De taakverdeling binnen het PAB en de TCP is als volgt:

Voorzitter
Chris Schotanus

Penningmeester
Rob Veenis – telefoonnummer 072-5610125 – email Rob

Secretaris
Karin Beers – telefoonnummer 06-53447656 – email Karin

Algemeen lid
Joke Kouwenberg – telefoonnummer 06-38782019

Algemeen lid
Greet Wellerdieck – telefoonnummer 072-5715900 – email Greetje

Coördinator AED
Nel Rood – email Nel

Technische Commissie Petanque (TCP)

Voorzitter
Guus Hulsman – email Guus

Secretaris
Don Smeulders

Algemeen lid
Nel Rood

Web beheer

Website
Rick Oliemans – email Rick

Facebook
Dirk Alderden