Bestuurlijk

AVG verklaring

Het beleid van Celeritas met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens is vastgelegd in een aantal documenten. Privacyverklaring van A.S.V. Celeritas Protocol Fotograferen, beeldopnamen, en publicatie op het internet Toelichting op de achtergronden van de nieuwe privacywet en een toelichting op onze Privacyverklaring Akkoordverklaring Wilt u de Akkoordverklaring, na het doornemen van de diverse documenten, …

Bestuur

Algemeen verenigingsbestuur A.S.V. Celeritas Dagelijks bestuurVoorzitter: Frank SanderPenningmeester: Rob VeenisSecretaris: Dick Icke – email Dick Algemene bestuursledenEd MahnRemco Merkus Petanque Afdelingsbestuur (PAB) De petanque-afdeling heeft een afdelingsbestuur en een technische commissie. Bestuursleden worden in de afdelingsvergadering gekozen. De leden van de technische commissie worden door het PAB aangezocht.De taakverdeling binnen het PAB en de TCP …