Boulen voor een doel

Vanaf augustus starten we weer met Boulen voor een doel.
Alle data staan nu in de agenda.

“Thuisblijvers Toernooi” 24-06-2021

Na een periode waar in wij geen wedstrijden, competities of toernooien mochten spelen, eindelijk weer een toernooitje bij eigen vereniging.

In de eerste plaats willen wij de vrijwilligers hartelijk danken die deze dag in goede banen hebben geleid en voor ons natje en droogje hebben verzorgd, dat zijn:
Joop Schekkerman (wedstrijdleider),
Sylvia Schekkerman (inkoop prijzen en barmedewerker),
Fabiola Kwak (barmedewerker),
Willem Haver (keukenprins),
Gre Best (keukenprinses)
Esther Schekkerman (inkoop prijzen).

Met een deelnemersveld van 24 teams, verdeeld in drie poules (maximum 50 personen per locatie) en onder een stralende zon werden de wedstrijden gespeeld.
Het toernooi verliep met alleen maar blijde gezichten, dit werd veroorzaakt door het stralende weer en het weerzien van clubgenoten na een onzekere tijd.
Er werd stevig gestreden om de punten (behoort tot een toernooi) en werden verrassende uitslagen genoteerd.
Nadat de rook was opgestegen werd de eindbalans opgemaakt. Bij gelijke eindstanden wordt er gekeken naar: 1. Onderling resultaat, 2. Grootste overwinning.

Eindstanden van deze dag zijn.
A-poule
1. Rick Oliemans met Guus Hulsman 4 +34
2. Don Smeulders met Martin Druif 3 +12
3. Denzel Schekkerman met Aldert Kwak 3 + 9

B-poule
1. Dick Icke met Reina Icke 4 +34
2. Jan Oskiyan met Marianne Langereis 3 +10
3. Richard Davies met Anja v Essen 2 +19

C-poule
1. Jopie Benjamin met Hennie Bennik 3 +19
2. Nan v d Molen met Thea Dekker 3 +16
3. Thijs Postma met Nico Veldman Jr, 3 +16

De poedelprijs voor deze dag ging naar:
Han Wellerdieck met Ivonne v Hielten (4 – 35)

Alle prijswinnaars gefeliciteerd met de behaalde prijs.
Voor de volledige uitslagen zie publicatiebord en/of de site van Celeritas.

Nadat de prijzen waren verdeeld werden alle deelnemers bedankt voor hun inzet en hopen dat de volgende keer (29 juli 2021) weer op een mooie opkomst en natuurlijk op heel mooi weer.

Een deelnemer
Guus Hulsman

Thuisblijvers toernooien

Beste leden,

Na een nare en onzekere periode willen wij het wedstrijd/toernooi gevoel weer in de vingers krijgen door op de donderdagen een “THUISBLIJVERS TOERNOOI” te organiseren.

Deze toernooien willen wij als opstap gebruiken om veilig naar het normale leven terug te keren en worden een keer per maand gehouden.

Hier mogen alleen eigen leden aan deelnemen, dus geen mensen van buitenaf, in welke hoedanigheid dan ook.

De voorlopige speeldata voor deze toernooien zijn 24-06 / 29-07 / 26-08 / 30-09, In verband met de geldende COVID-19 maatregelen is het maximale aantal deelnemende gesteld op 24 teams.

In de kantine vindt u de inschrijflijst voor 24 juni.
De kosten bedragen € 2,50 per persoon.
Aanmelden in de kantine vanaf 9.30 uur
Aanvang van het toernooi is 10.30 uur

Voor vragen kunt u mailen met tcp@celeritas.nl

Veel speel plezier

Namens de TCP

Nieuwsbrief

Van het hoofdbestuur
In de afgelopen drie maanden is het (interim) hoofdbestuur vier keer bij elkaar geweest. Omdat er drie nieuwe bestuursleden zijn (Andries v. Vaart, Marian Langereis en Stef Anink), hebben we vooral oriënterende gesprekken gevoerd. Onder andere een Covid-proef bijeenkomst met de besturen van de korfbal en de petanque, waarin voornamelijk gesproken is over het te voeren beleid van de club. Het beleid van de korfbalafdeling werd al snel aangeleverd, van de petanque is dit binnen het eigen bestuur momenteel ter bespreking.
 
Verder wordt door een van de bestuursleden uitgebreid geïnventariseerd hoe Celeritas zich aan de buitenkant van het gebouw kan profileren middels bijvoorbeeld frames met foto’s van de beide sporten die op ons terrein worden gespeeld. Onder dit onderwerp valt ook de verbetering van de huidige websites van Celeritas.
 
Ook is intern bekeken hoe een mogelijke uitbreiding van de kantine gerealiseerd kan worden. Vooral tijdens toernooien is de huidige kantine te klein. Het hoofdbestuur is van mening dat een uitbreiding zodanig uitgevoerd moet worden dat Celeritas er jarenlang van kan profiteren. Uiteraard zit daar een fiks  kostenplaatje aan, dus dit zal dan ook in een Algemene Ledenvergadering aan de orde gesteld moeten worden. Een en ander is ook nog afhankelijk van de mogelijke aanpassingen van het terrein (in samenwerking met de naastgelegen tennisvereniging). Ook de gemeente Alkmaar heeft hier zeggenschap over en deze heeft aangegeven dat, wat hen aangaat, niet eerder dan in 2023 hier verder over gesproken zal worden.
 
Het belangrijkste punt van bespreking is volgens het hoofdbestuur de aanpassing van de (verouderde) statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Hierbij hebben wij de hulp ingeroepen van een van de leden van de petanque, Leopold Kuppers. Momenteel ligt een concept-statuut bij de notaris; de bedoeling is om deze dan samen met het nieuwe huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen in een eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 
Deze Algemene Ledenvergadering hopen wij op dinsdagavond 28 september weer fysiek met alle leden te kunnen houden, alles nog steeds afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen. Uiteraard zullen wij de leden op tijd hierover in kennis stellen.
 
Wel vragen wij alle leden om input, dus als u opmerkingen of ideeën hebt, laat het ons weten via het emailadres bestuur@celeritas.nl.
Overigens: het hoofdbestuur bestaat nu nog uit vier personen. We willen graag dat er een vijfde persoon bij komt, want met een vijfde bestuurslid zijn we meer mans. Wie komt het hoofdbestuur compleet maken? 
Wij vergaderen in principe elke 1e dinsdagmorgen van maand.

Update corona maatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni mogen de kantine en kleedkamers weer open. Tot 22.00 uur mogen we open zijn. Zowel binnen als buiten vragen we iedereen om zoveel mogelijk op dezelfde plek te blijven zitten.
Binnen geldt een mondkapjesplicht. Als je aan een tafel zit mag deze af. Aan tafels mogen maximaal 4 personen plaatsnemen. 

ICD competitie

Beste leden,

Na een nare en onzekere periode mogen wij eindelijk weer petanque spelen en om de draad weer op te pakken willen we met de ICD beginnen.

Daar de kantine nog gesloten is, vinden de inschrijven voor de ICD-competitie vindt plaats onder het afdak van het terras.
Inschrijvingen kunnen tot en met 06-06-2021 plaats vinden.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er een speelschema worden opgezet.

Er kan worden gespeeld in de periode van 11-06-2021 tot en met 22-08-2021.
De ICD competitie is een buiten competitie.

FINALEDAG ZONDAG 29-08-2021
PROGRAMMA VOLGT

Wijzigingen onder voorbehoud i.v.m. COVID 19

Voor vragen kunt u mailen met tcp@celeritas.nl

Veel speel plezier,
Namens de TCP