Thuisblijvers toernooien

Beste leden,

Na een nare en onzekere periode willen wij het wedstrijd/toernooi gevoel weer in de vingers krijgen door op de donderdagen een “THUISBLIJVERS TOERNOOI” te organiseren.

Deze toernooien willen wij als opstap gebruiken om veilig naar het normale leven terug te keren en worden een keer per maand gehouden.

Hier mogen alleen eigen leden aan deelnemen, dus geen mensen van buitenaf, in welke hoedanigheid dan ook.

De voorlopige speeldata voor deze toernooien zijn 24-06 / 29-07 / 26-08 / 30-09, In verband met de geldende COVID-19 maatregelen is het maximale aantal deelnemende gesteld op 24 teams.

In de kantine vindt u de inschrijflijst voor 24 juni.
De kosten bedragen € 2,50 per persoon.
Aanmelden in de kantine vanaf 9.30 uur
Aanvang van het toernooi is 10.30 uur

Voor vragen kunt u mailen met tcp@celeritas.nl

Veel speel plezier

Namens de TCP

Nieuwsbrief

Van het hoofdbestuur
In de afgelopen drie maanden is het (interim) hoofdbestuur vier keer bij elkaar geweest. Omdat er drie nieuwe bestuursleden zijn (Andries v. Vaart, Marian Langereis en Stef Anink), hebben we vooral oriënterende gesprekken gevoerd. Onder andere een Covid-proef bijeenkomst met de besturen van de korfbal en de petanque, waarin voornamelijk gesproken is over het te voeren beleid van de club. Het beleid van de korfbalafdeling werd al snel aangeleverd, van de petanque is dit binnen het eigen bestuur momenteel ter bespreking.
 
Verder wordt door een van de bestuursleden uitgebreid geïnventariseerd hoe Celeritas zich aan de buitenkant van het gebouw kan profileren middels bijvoorbeeld frames met foto’s van de beide sporten die op ons terrein worden gespeeld. Onder dit onderwerp valt ook de verbetering van de huidige websites van Celeritas.
 
Ook is intern bekeken hoe een mogelijke uitbreiding van de kantine gerealiseerd kan worden. Vooral tijdens toernooien is de huidige kantine te klein. Het hoofdbestuur is van mening dat een uitbreiding zodanig uitgevoerd moet worden dat Celeritas er jarenlang van kan profiteren. Uiteraard zit daar een fiks  kostenplaatje aan, dus dit zal dan ook in een Algemene Ledenvergadering aan de orde gesteld moeten worden. Een en ander is ook nog afhankelijk van de mogelijke aanpassingen van het terrein (in samenwerking met de naastgelegen tennisvereniging). Ook de gemeente Alkmaar heeft hier zeggenschap over en deze heeft aangegeven dat, wat hen aangaat, niet eerder dan in 2023 hier verder over gesproken zal worden.
 
Het belangrijkste punt van bespreking is volgens het hoofdbestuur de aanpassing van de (verouderde) statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Hierbij hebben wij de hulp ingeroepen van een van de leden van de petanque, Leopold Kuppers. Momenteel ligt een concept-statuut bij de notaris; de bedoeling is om deze dan samen met het nieuwe huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen in een eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 
Deze Algemene Ledenvergadering hopen wij op dinsdagavond 28 september weer fysiek met alle leden te kunnen houden, alles nog steeds afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen. Uiteraard zullen wij de leden op tijd hierover in kennis stellen.
 
Wel vragen wij alle leden om input, dus als u opmerkingen of ideeën hebt, laat het ons weten via het emailadres bestuur@celeritas.nl.
Overigens: het hoofdbestuur bestaat nu nog uit vier personen. We willen graag dat er een vijfde persoon bij komt, want met een vijfde bestuurslid zijn we meer mans. Wie komt het hoofdbestuur compleet maken? 
Wij vergaderen in principe elke 1e dinsdagmorgen van maand.

Update corona maatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni mogen de kantine en kleedkamers weer open. Tot 22.00 uur mogen we open zijn. Zowel binnen als buiten vragen we iedereen om zoveel mogelijk op dezelfde plek te blijven zitten.
Binnen geldt een mondkapjesplicht. Als je aan een tafel zit mag deze af. Aan tafels mogen maximaal 4 personen plaatsnemen. 

ICD competitie

Beste leden,

Na een nare en onzekere periode mogen wij eindelijk weer petanque spelen en om de draad weer op te pakken willen we met de ICD beginnen.

Daar de kantine nog gesloten is, vinden de inschrijven voor de ICD-competitie vindt plaats onder het afdak van het terras.
Inschrijvingen kunnen tot en met 06-06-2021 plaats vinden.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er een speelschema worden opgezet.

Er kan worden gespeeld in de periode van 11-06-2021 tot en met 22-08-2021.
De ICD competitie is een buiten competitie.

FINALEDAG ZONDAG 29-08-2021
PROGRAMMA VOLGT

Wijzigingen onder voorbehoud i.v.m. COVID 19

Voor vragen kunt u mailen met tcp@celeritas.nl

Veel speel plezier,
Namens de TCP

In memoriam René Henselmans

Dinsdag is René Henselmans op 70 jarige leeftijd overleden. Een Celeritasser in hart en nieren is van ons heengegaan.

Toen zijn dochter Suzanne ging korfballen was zij nog te jong om de rit van de stad naar de Robonsbosweg te maken. Dus René bracht haar. Terwijl Suzanne trainde bleef René voor het raam zitten in de kantine en deed zijn huiswerk voor zijn baas.

Ik was toen trainer/coach van het team waar Suzanne in speelde.
Bij uitwedstrijden was René heel vaak een van de vaders die reed.
Dat waren René’s eerste verdiensten voor de vereniging. Het spelletje interesseerde hem eigenlijk niet zo veel maar de mensen die het bedreven des te meer.
Zelf is René ook nog enige tijd als korfbal recreant bezig geweest maar dat was meer voor de leuk als voor de sport. Het was altijd lachen als René zich ging aankleden na het douchen. Stond hij daar in hemd en onderbroek, trok hij sokken en schoenen aan, ging staan om vervolgens zijn lange broek aan te trekken.

Vanaf het moment dat René zich met de kantine ging bemoeien werd hij gaandeweg het gezicht van Celeritas.
Iedere scheidsrechter liep direct naar René voor de sleutel van zijn kleedkamer net als de aanvoerders van de teams die bij René de thee kwamen halen die altijd voor hun klaarstond.
Iedereen in de korfbalwereld kende René, René was Celeritas. Een vriendelijke behulpzame man die je alles kon vragen en haast ook altijd alles wist.

Hij had ook een groot hart voor de jeugd, hij zorgde voor een lekker ijsje na een wedstrijd en bij menig feestje gaf hij de jeugd wat “centjes” om een colaatje te halen. René genoot van de jeugd bij Celeritas.

Eenmaal op de Groene Voet werd hij ook het Celeritas gezicht bij boulers en voetbalscheidsrechters.
Zijn rol binnen de vereniging werd met de jaren steeds omvangrijker. Hij werd een kantinemedewerker met heel veel technische kennis. Van die technische kennis werd bij de bouw van de kantines en de petanquehal gretig gebruikt gemaakt. Ook zijn organisatie talent werd zeer op prijs gesteld.

Als we iets moesten hebben, bijvoorbeeld verlichting voor de petanquebanen zei hij, wacht maar, ik zal ff kijken in het magazijn. Ondertussen had hij de lantaarnpalen al bij de gemeente geregeld, het elektra voor de verlichting, de schakelaars de stopcontacten de verdeeldozen en de kabels, het kwam er allemaal en de penningmeester merkte er niets van.

Als je voor het complex van Celeritas gaat staan en je roept ” alles wat René geregeld heeft eruit” zit het hele gebouw zonder stroom en verlichting.

Hij was ook altijd optimistisch, het kwam altijd wel goed, ff kijken, het komt wel goed, zei hij dan.

Altijd, ja altijd was hij bezig. Hele dagen heeft hij op het complex doorgebracht, in de keuken, achter de bar, in de hal, overal heeft hij zijn sporen nagelaten.

Maar nooit in de schijnwerpers, altijd op de achtergrond in dienst van de club.
Ja, René was Celeritas.

Het is onmogelijk om al zijn verdiensten te benoemen, het zijn er te veel.

Nu gaan we erachter komen wat hij allemaal deed.

We zullen hem in al zijn hoedanigheden, maar het meest als René, vreselijk gaan missen.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Herman Abbes

Jaarverslag TCP 2020/2021 ASV Celeritas

Over het jaar 2020-2021 kunnen we heel kort zijn.

Februari 2020 brak er een pandemie los in de vorm van Corona en om het hoofd te bieden aan deze pandemie werden er diverse maatregelen getroffen.
Een van deze maatregelen was het sluiten van de sportscholen en sportcomplexen, hierdoor kwam de totale sportwereld stil te liggen.

Dit schrijvende zijn er een aantal ups en downs geweest met de maatregelen waarbij we mondjesmaat nog even konden sporten.
Tussen de maatregelen door zijn er bij ASV Celeritas toch een aantal toernooien en competities gespeeld. Dit waren:

1. 27 februari 2020 voorlopig het laatste wintertoernooi.
2. In de maanden juli en augustus hebben we de ICD kunnen spelen over een periode van 7 weken, (normaal 4 tot 5 maanden) met op 30 augustus een geslaagde finaledag.
3. Voor de maandelijkse donderdag toernooien werd er een alternatief gevonden in de vorm van een thuisblijverstoernooi. Deze werden gespeeld in de maanden juli, augustus en september, alleen met leden van ASV Celeritas.
4. Ook de twee “boulen voor een doel” toernooien werden weer opgepakt.
5. In de maand september werd er een aanvang gemaakt voor onze T.A.T.-competitie, met een geplande finaledatum op 22 november, door de maatregelen werd de finaledag op 13 december 2020 gespeeld.
6. 19 september werd er gestart met de NPC-competitie, hier werd slechts een competitieronde gespeeld, vanwege de verzwaarde maatregelen, werd deze competitie, door de NJBB verder als niet gespeeld beschouwd.
7. De District-competities, WCD, WCT, ZCD, ZCT werden door de maatregelen gecanceld.
8. Onze twee grote toernooien konden geen doorgang vinden vanwege alle maatregelen die werden uitgevaardigd door de regering.

Al met al is het jaar 2020 – 2021 voor 80% een verloren sportjaar geworden.
Hopende dat het komende jaar de maatregelen verder versoepelen, op dat wij onze geliefde sport weer kunnen uitoefenen op de oude manier.

Uw secretaris TCP
Guus Hulsman