2e Kerstdag is de club alleen ‘s middags geopend van 13.00 – 17.00 uur

Winter toernooi 23-11-2023

Donderdag 23-11-2023, de dag van het eerste Winter toernooi van het seizoen 2023-2024.
Nadat het weer onstuimig was te noemen afgelopen dagen waren de weergoden vandaag ons goed gezind. Met een temperatuur van 10-12 graden en een beetje wind. Hierdoor konden de liefhebbers ook buiten hun wedstrijden spelen, waar door een aantal teams gretig gebruik van werd gemaakt.
Er waren 34 teams ingeschreven, op het laatste moment werd er toch nog een afzegging te noteren zodat wij met 33 teams van start gingen. Er werd gespeeld in vier poules, Poule A 8 teams, poule B 8 teams, poule C 8 teams en poule D 9 teams. Per poule waren er 3 prijzen te verdienen.
Om 10.30 uur gingen we van start, vooraf werd er verteld dat, dit met het oog op het goede nazomer weer buiten, de toss winnaar mocht bepalen waar en op welke banen er gespeeld werd, de keuze mocht zowel op de binnen als buiten banen vallen. Tevens is deze stelling genomen met het oog op de NJBB reglementen dat de toss winnaar de plaats bepaald waar er gespeeld gaat worden.

Zoals bijna altijd gebeurt, gebeurde vandaag dus ook, er waren zeer verrassende uitslagen te noteren
Nadat het wedstrijd stof weer was neergedaald en de eindstanden opgemaakt waren kwamen de volgende overwinnaars uit de bus.

Poule A
1. Leopold Kuppers met Ed Mahn 4 + 28
2. Nico Veldman Jr. met Ben v Assema 4 + 24
3. Ruud Bruijns met Gerard Wierbos 2 + 6

Poule B
1. Herman Bierman met Wim d Wit 4 + 4
2. Henk Dussel met Danny Klooster 3 + 12
3. Lub Hoekstra met Linkeke Hoekstra 3 + 8

Poule C
1. Crelis Bootsman met Jelle v Raalte 3 + 21
2. Mony Filmer met Jaap Filmer 3 + 20
3. Jan Slomp met Guus Hulsman 3 + 11

Poule D
1. Hans Baatscheer met Andre Bijlsma 3 + 20
2. Fred v Vliet met Joke v Vliet 3 + 11
3. Gre Bakker met Els v Ginneken 3 + 7

Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
En daar waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De meeste ongelukkige van de dag waren Rob v Putten met Marion v Putten, zij hadden de pech dat er geen partij werd omgezet in winst, hun saldo was min 30.

Verder wil ik de volgende mensen bedanken voor hun vrijwillige bijdrage:
Inkoop prijzen: Betty Roobeek en Hennie Bennik
Opstarten keuken: Anja Dussel
Bar/keuken bezetting: Rene vd Horst, Jolanda Tossijn, Ton Metselaar.
Administratie achter de wedstrijdtafel was wederom in handen van Antoine van ’t Veer.
En dan nog iedereen die ik vergeten ben.

Tot slot wil ik ook alle spelers en speelsters bedank voor deelname:
Want zonder deelnemers geen toernooi maar zonder de organisatie kan er ook geen toernooi worden gespeeld.

Uw wedstrijdleider,
Guus Hulsman

Winter toernooi 26-10-2023

Donderdag 26-10-2023, de dag van het eerste Winter toernooi van het seizoen 2023-2024.

Met een temperatuur van 10-12 graden, beetje wind, hierdoor konden de liefhebbers ook buiten hun wedstrijden spelen. Waar door een aantal teams gretig gebruik van werd gemaakt.
Er waren 26 teams ingeschreven, deze werden verdeeld in drie poules. Poule A 8 teams, poule B 10 teams en poule C 8 teams. Per poule waren er 4 prijzen te verdienen.
Om 10.30 uur gingen we van start, vooraf werd er verteld dat het in principe een binnentoernooi is maar er ook buiten gespeeld mocht worden. De keuze voor binnen of buiten spelen wordt door de teams zelf beslist, waarbij de toss winnaar de beslissing krijgt.
Zoals bijna altijd gebeurt, gebeurde vandaag dus ook, er waren zeer verrassende uitslagen te noteren.
Nadat het wedstrijd stof weer was neergedaald en de eindstanden opgemaakt waren kwamen de volgende overwinnaars uit de bus.

Poule A
1.   Nico Veldman Jr. met Ben v Assema              3 + 24
2.   Henk Dussel met Gerard Wierbos                  3 + 17
3.   Ron Bakker met Gerard Schoone                    3 + 11 
4.    Don Smeulders met Martin Druif                  2 + 0

Poule B
1.   Johan Keijer met Arie v Kampen                     3 + 29
2.   Lub Hoekstra met Linkeke Hoekstra              3 + 18
3.   Herman Bierman met Wim d Wit                   2 +  6
4.   Dick Icke met Reina Icke                                  2 + -3

Poule C
1.   Cor Rodenburg met Remco Merkus               4 + 17
2.   Rob v Putten met Marion v Putten                3 + 26
3.   Betty Roobeek met Els Vermeij                      3 + 16
4.   Nan vd Molen met Marianne Langereis        2 + 2

En daar waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De meeste ongelukkige van de dag waren  Max Tophoven met Nico Veldman Sr, zij hadden slechts een partij kunnen winnen met een negatief saldo van min 25.
Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Verder wil ik de volgende mensen bedanken voor hun vrijwillige bijdrage:
Inkoop prijzen: Betty Roobeek en Hennie Bennik
Opstarten keuken: Anja Dussel
Bar/keuken bezetting: Rene vd Horst, Jolanda Tossijn, Ton Metselaar, Harm Draisma en Hennie Bennik.

Mijn speciale dank voor deze dag gaat uit naar Antoine van ’t Veer, hij heeft zich opgeworpen om achter de wedstrijdtafel plaats te nemen zodat ik met mijn oudere broertje kon gaan spelen.
En dan nog iedereen die ik vergeten ben.

Tot slot wil ik ook alle spelers en speelsters bedank voor deelname:
Want zonder deelnemers geen toernooi maar zonder de organisatie kan er ook geen toernooi worden gespeeld.

Uw wedstrijdleider,
Guus HulsmanTussenstanden TAT 2023

Klik hier om de tussenstanden van de huidige TAT-competitie te bekijken.
(bijgewerkt t/m 25 oktober)

Zomertoernooi donderdag 28 september 2023

De weervoorspellingen waren gunstig om lekker buiten te kunnen spelen, temperatuur rond de 19 – 20 graden weinig wind en geen regen meer vanuit de wolken, deze waren voor vandaag helemaal leeg.
De inschrijvingen verliepen dusdanig dat we van start konden gaan met 30 teams, ook konden we een aantal nieuwe teams verwelkomen. De teams werden onderverdeeld in drie poules van 10 teams.
Nadat het wedstrijdgekletter was verstomd werd de eindstand opgemaakt en konden we overgaan op de prijs uitreiking.  

Eindstanden:
Poule A
1. Nico Veldman Jr met Ben v Assema 4 +31
2. Roy Baijens met Jason Lut                       3 +21
3. Don Smeulders met Martin Druif        3 +21
4. Ron Bakker met Nel Rood                       3 +15

Poule B
1. Anja v Essen met Richard Davies           3 +21
2. Jaap Stengs met Wietske Kuit                3 +16
3. Herman Bierman met Ria Bierman       3 +15
4. Fred v Vliet met Joke v Vliet                    3 +11

Poule C
1. Trudi Beers met Ivonne v Hielten           4 +24
2. Harm Draisma met Hennie Bennik        4 +13
3. Els v Ginneken met Guus Hulsman       3 +7
4. Rob v Putten met Marion v Putten       3 +2

De poedelprijs was voor de pechvogels van de dag. De meest ongelukkigen van deze dag waren Gerard Wierbos met Eef Zweekhorst, zij hadden 4 gespeeld, 0 gewonnen, saldo van -35.

Tot slot wil ik bij deze alle vrijwilligers hartelijk danken die deze dag hebben besteed om de inwendige mens, naar alle tevredenheid, naar wens te hebben volbracht. Dit waren voor vandaag:
Opstarten keuken Emile v Taanom.
Keuken bezetting was in handen van Ton Mestelaar,
Barbezetting was in handen van Rene vd Horst met Jolanda Tossijn.
Inkoop van de prijzen werd gedaan door Betty Roobeek met Hennie Bennik.

Dit was het laatste Zomer toernooi van 2023, maar geen nood, wij gaan automatisch over naar de Winter toernooien 2023-2024.
Het volgende toernooi vindt plaats op donderdag 26 oktober 2023.

Uw wedstrijdleider,
Guus Hulsman