Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Onderstaande leden van A.S.V. Celeritas nodigen hierbij alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 5 juli 2022 om 19.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in de kantine van onze vereniging.

Agenda
1. Opening door de interim-voorzitter

2. Vaststellen benodigd aantal aanwezigen
Indien niet het benodigde aantal leden aanwezig is om te komen tot stemming, wordt deze vergadering gesloten en direct weer heropend als zijnde een nieuwe vergadering.

3. Benoeming Algemeen Bestuur Celeritas.
Na het aftreden van het vorige Algemeen Bestuur op 18 mei jl. hebben onderstaande leden zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.
* Als voorzitter wordt voorgedragen Frank Sander
* Als secretaris wordt voorgedagen Dick Icke
* Als penningmeester wordt voorgedragen Rob Veenis
* Als algemeen bestuursleden worden voorgedragen Ed Mahn en Remco Merkus.

Vanuit de vereniging kunnen andere leden zich ook kandidaat stellen.
U kunt dit uiterlijk zeven dagen voor deze ALV (dus voor 29 juni) doen via het emailadres bestuur@celeritas.nl.
Kandidaatstelling tijdens deze ALV is ook mogelijk, doch slechts na goedkeuring hiervan door de meerderheid van de dan aanwezige leden op deze vergadering.

4. Sluiting van de vergadering

Frank Sander, Ed Mahn, Remco Merkus, Dick Icke en Rob Veenis.
Verslag Petanque op Texel

Vrijdag 14-06-2022

Tegen half tien komen dertien leden van Celeritas bij de veerboot in Den Helder bij elkaar.
Dit wordt het begin van ons avontuur. We klimmen de trappen op en zoeken een zitje op het bovenste dek. Het is al weer drie jaar geleden dat we te gast waren bij de ‘Jeu de Boules vereniging Den Burg’. De corona jaren hielden ons op afstand.
Het weer is nog een beetje grijs. Er hangt een belofte in de lucht op een zonnige middag. Half tien vertrekt de boot en twintig minuten later zien we de bus die ons naar de bestemming zal brengen. Achter het zwembad in Den Burg liggen, verscholen in het groen, de tien banen waar wij onze vriendschappelijke strijd zullen leveren.
We worden verwacht. Den Burg ontvangt ons met een bakje koffie en koek.
Ron Dapper, de voorzitter, verwelkomt ons en legt de regels uit. Op het formulier op het raam kunnen we onze speel maatjes vinden en ook de op welke baan je speelt.

Er worden vier partijen gespeeld. We spelen met iemand van Den Burg en tegen een zelfde koppel. Het fijne grint is hier en daar verrassend. Soms wandelen de bouls door en de andere keer smoren ze in een bergje. Tijdens het spel gaat het beter.
Tussen de partijen kunnen we terecht voor een heerlijk kom tomatensoep, een croquet of een tosti. Tussen de middag gaat de zon lekker schijnen en kletsen we gezellig op de bankjes of boulen nog even op de baan.
Steeds wordt er gewisseld van partner en tegenstander. De computer maakt hierbij de dienst uit.
In de pauzes wordt er rondgegaan met een snackje of een hapje kaas of worst.
Rond vier uur worden de podiums voor de eerste, tweede en derde prijs neergezet. Gespannen wachten we af. De eerst prijs is voor Tiny Zuidewind, de tweede voor Alie P. Schouten en de derde prijs neemt onze stralende Ivonne van Hielten mee naar huis. We zitten nog wat na tot het tijd is voor de terugreis.

Jeu de Boules Club Den Burg dank jullie wel voor deze fijne speeldag op Texel en hopelijk tot ziens in september in Alkmaar.
De foto’s staan op de site (klik hier)

Klaverjassen

Aan alle leden:
Het klaverjasseizoen gaat weer van start.
Altijd gezellig en leuk om te spelen.
Schrijf onderstaande data alvast in uw agenda:
Maandag 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december (Kerstdrive), 30 januari 2023, 27 februari en 27 maart (Paasdrive).

Inschrijven vanaf: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

De klaverjascommissie,
Willem Haver
Jacques Muller

ICD tussenstanden

De tussenstanden  ICD 2022 staan weer op de site. De uitslagen zijn bijgewerkt tot en met 7 juni 2022.

Hierbij ook even een toelichting:
Daar er  in de avondpoule meerdere teams zijn teruggetrokken en het overzicht wel erg blauw zou worden heb ik besloten om het schema op de schop te nemen en terug te brengen naar 10 teams.
Alle wedstrijden welke tot nu tot zijn gespeeld heb ik dan ook in dit schema terug gebracht.
Ook de teamnummering is aangepast, 

Uw wedstrijdleider,
Guus Hulsman


Notulen ALV

De notulen van de ALV van 18 mei jl. zijn via de nieuwsbrief (op 23 mei) verstuurd aan alle leden.
Mocht je de mail niet hebben ontvangen, stuur dan een mail via deze link.