Update nieuwe maatregelen

Beste Leden,

Hierbij weer een update na de nieuwe maatregelen die 13 oktober zijn aangekondigd door het kabinet. Het corona virus nemen we als club serieus en we gaan er vanuit dat iedereen zich netjes aan de regels houdt. Zo kunnen we toch met zijn allen onze geliefde sport beoefenen en elkaar nog blijven zien.

De ALV van 28 oktober wordt wederom afgelast. Het hoofdbestuur gaat snel onderzoeken hoe we zaken kunnen regelen die niet te lang kunnen wachten. U ontvangt daar een aparte mail over als het bestuur hier een andere manier voor heeft georganiseerd.

Petanque
We kunnen blijven boulen op ons eigen terrein, op de gebruikelijke dagen, ‘s middags van 13.30 uur tot 16.00 uur en ‘s avonds van 19.30 uur tot 22.00 uur, onder de volgende aanvullende voorwaarden:
1. Bij aankomst meldt u zich bij de corona coördinator. Zodra er 4 spelers aanwezig zijn, begeeft u zich direct, met ring en scoreballen, naar een van de speelbakken of kiest u binnen een baan. (maakt u dus afspraken van te voren om samen te spelen dan wacht u op de overige spelers op het parkeerterrein en niet op ASV Celeritas terrein, dit om te voorkomen dat er teveel mensen op het buitenterras zijn).
2. De coördinator ziet erop toe dat er in de hal niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en de ventilatie optimaal blijft.
3. Houd op de baan en tijdens de wedstrijd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) en spreek onderling af wie als eerste de boules opraapt.
4. Het is verboden om met meer dan 4 personen op het terras aanwezig te zijn. Dus in pauzes blijft u bij de baan waar u speelt. Na afloop verlaat u direct het terrein.
5. De TAT-competitie kan door blijven gaan, maar spreek vooraf datum en tijd af.
6. De kantine blijft gesloten, dus behalve de corona coördinator kan niemand de kantine in.
De coördinator is één van ons, die normaal gesproken bardienst zou draaien. Hij/zij is te herkennen aan het gele hesje. Maak het hem of haar niet moeilijk en help een beetje mee. We moeten het samen doen.

We wensen u veel gezondheid toe en let een beetje op elkaar.

Met vriendelijke groet,

Petanquebestuur en Hoofdbestuur

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van woensdag 30 september is afgelast en verplaatst naar woensdag 28 oktober om 19.15 uur.

Grote Clubactie

Het eerste superlot is verkocht door Lucas van de B1 korfbal. Super dat diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk ons op deze manier sponsort!
Een superlot kost € 150 en staat voor 50 loten. Als club maken we daarnaast kans op een feest voor de club twv € 5.000. Weet je een bedrijf die ons op deze manier wil sponsoren, neem dan graag contact op met Olga Kruize 06-15002546.


Nieuwsbrief District Noordwest

T.A.T-competitie

Beste leden,

De T.A.T-competitie is weer gaande, uiterlijk 19 november dienen alle partijen te zijn gespeeld.
Middels dit schrijven even een vooruitzicht op de finaledag.

Op 22 november 2020 vindt de finaledag plaats. De finaledag wordt binnen gehouden. Aanvang van deze dag is:
– Voor de avond poules 10.00 uur.
– Voor de middag poules 12.00 uur.

Voor deze dag worden de volgende spelers uitgenodigd
Van iedere middag poule de twee hoogst geklasseerde van iedere poule (totaal vier personen) welke in een halve competitie strijden om de ere plaatsen.
Van iedere avond poule de vier hoogst geklasseerde van iedere poule (totaal acht personen) welke in een Franse poule gaan strijden om de ere plaatsen.

Afwijkende regeling bij het gebruik van de hal ten aanzien van Corona virus.
Bij het spelen in de hal gelden de volgende regels.

1. In de maand september wordt de hal opengesteld voor TAT-competitie wedstrijden, er zijn zeven banen beschikbaar en kunnen gelijktijdig worden bespeeld.

2. De speler(s) die aan de beurt zijn staan op de baan, de andere speler(s) gaan op een stoeltje zitten welke beschikbaar is, hierdoor zijn er zo min mogelijk mensen op de baan en kan men de benodigde onderlinge afstanden in acht nemen.

Regeling na 1 oktober.
Regeling geld zowel voor de middagen als de avonden

1. Na 1 oktober worden er, tijdens de vrije speeluren, geen banen vrij gehouden voor de competitie.

2. Vooraf gaand aan de reguliere speeluren, wordt men in de gelegenheid gesteld om competitie wedstrijden te spelen, deze competitie wedstrijden dienen uiterlijk 45 minuten voor aanvang vrije speeluren te zijn aangevangen,
Voor de middagen geld aanvangstijd uiterlijk 13.00 uur en voor de avonden uiterlijk 19.00 uur.

3. Eventueel kunnen er, na de reguliere speelronden, ook wedstrijden gespeeld worden.

4. Op de donderdagavonden kunnen er na het training uurtje, ook competitie wedstrijden worden gespeeld.

Daar deze competitie een keuze competitie is de keuze aan de toss-winnaars om binnen of buiten te spelen.

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om buiten te spelen

Voor vragen kunt u mailen met tcp@celeritas.nl

Veel speel plezier
Namens de TCP